Sztrájk előtt áll a paksi atomerőmű két szakszervezete!

2019. február 22. napján a paksi atomerőmű két szakszervezete, nevezetesen a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Paksi Atomerőmű (MÉSZ) és a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) bejelentették a munkaügyi konfliktust. A konfliktus tárgyaként a paksi atomerőmű fegyveres biztonsági őrség kiszervezését jelölték meg.

A sztrájkkövetelésben megfogalmazták, hogy a munkáltató a Fegyveres Biztonsági Őrség tevékenységét ne szervezze ki, illetve a tevékenység kiszervezése esetén méltányos feltételeket biztosítson a munkavállalóknak, mert a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszonyuk fenntartása számukra hosszútávon aránytalan sérelemmel jár.

Hogy fajult el idáig a helyzet?

A paksi atomerőmű humán igazgatója, mint munkáltató képviseletében eljáró személy, 2018. május 25-én levélben tájékoztatta a szakszervezeteket az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrség (FBŐ) tevékenységének kiszervezési szándékáról. Ezzel együtt tájékoztatta a szakszervezeteket arról is, hogy a tevékenységgel együtt átadja a munkavállalókat is munkáltató személyében bekövetkező változással. A munkáltatói tájékoztatásban vázolt kiszervezés egy olyan közigazgatási határozatot jelölt meg az intézkedés indokaként, mely közigazgatási határozat ezt az intézkedést nemcsak szükségessé nem teszi, de elő sem írja.

Ezt követően a szakszervezetek részletes tájékoztatást kértek a munkáltatótól a szükséges változtatások irányaira és mértékére, azok lehetséges alternatíváira vonatkozóan, ugyanis a fegyveres őrség látja el elsősorban az atomerőmű, mint nukleáris létesítmény védelmét. Ez a testület nem egyenlő a vagyonőri szolgáltatással.

A szakszervezetek kiemelt szempontja, hogy a nemzetbiztonsági szempontból is fontos FBŐ tevékenység színvonalát a tervezett változtatások ne rontsák le, azaz a tervezett változtatások sem a feladatot ellátó szakszemélyzet tevékenységének magas színvonalát, sem a személyzet megelégedettségét, sem pedig a tevékenység által megkívánt megfelelő emberi erőforrás tartalékokat ne érintse hátrányosan. Értelmezésünk szerint ugyanis csak ezek eredője biztosítja a nemzetbiztonsági szempontból is fontos FBŐ tevékenység magas színvonalát.

Hosszas tárgyalások következtek, amely során a szakszervezetek egyeztettek az MVM Zrt. vezérigazgatójával, majd elnök-vezérigazgatójával. 2018. november 14. napján a paksi atomerőmű vezérigazgatója meghozta döntését, hogy a tevékenységet kiszervezi és 2019. március 22. napjával a tevékenységet végző munkavállalókat is átadja egy olyan gazdasági társaságnak, ahol a foglalkoztatási körülmények és munkáltatói juttatások jóval kedvezőtlenebbek, mint az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-nél.

A döntést követően a szakszervezetek ismételten folytatták az egyeztetést a munkáltatóval, és újra a miniszter asszony segítségét kérték, akitől sajnos válasz nem érkezett. A munkáltató az egyeztetéseken többször hangoztatta, hogy elsősorban nem anyagi megfontolásból döntött a kiszervezés mellett, de ennek ellenkezője követhető nyomon.

A szakszervezetek aggályosnak tartják a tapasztalt munkáltatói hozzáállást. Mind a jelenlegi munkaerő-piaci viszonyok és legfőképp mind a nukleáris védettség szempontjából helytelennek ítélik meg.

A munkáltató személyében bekövetkező változás miatt a munkáltató és az érdekképviseletek között jelenleg is zajló tárgyalássorozat a szakszervezetek megítélése szerint nem a megállapodás irányába halad, ezért döntöttek arról mind a MÉSZ, mind a PADOSZ arra felhatalmazott testületei, hogy megalakítják közös sztrájkbizottságukat és bejelentik a munkaügyi konfliktust. Megállapodási sikertelenség esetén pedig az őrséget ellátó személyzet kész a sztrájkra. Ez nem azt jelenti, hogy védettség nélkül marad a paksi atomerőmű, hanem azt, hogy a fegyveres rendvédelmi hatóságnak kell ezen tevékenységet ellátnia.