39/1976 (X.30.) Minisztertanácsi rendelet

A  jelenlegi törvényi szabályozást megelőző szabályozás, már hatályon kívül helyezett jogszabály!

 

1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról
27/1998.(VI.10.) BM. rendelet Fegyveres Biztonsági Őrség Működési és Szolgálati Szabályzata
24/1997.(III.26.) BM rendelet  az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelt létesítmények köre
70/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházat ellátására vonatkozó részletes szabályokról
69/2012.(XII.14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról
86/2012(XII.28.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról 
175/2003.( X.28.) Kormányrendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
2012.CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
65/2013.(III.8.) Kormány rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. CLXVI. törvény végrehajtásáról
22/1991.(XI.15.) NM (Népjóléti Miniszteri rendelete)
33/1998.( VI.28.) NM(Népjóléti Miniszteri rendelet

20/2013(VI.28.) BM rendelet a Belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések és vizsgáztatások rendjéről

2012 évi C. Törvény a Büntető Törvénykönyvről