Évfordulók

30 éves a paksi atomerőmű fegyveres biztonsági őrsége

A Paksi Atomerőmű Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrsége a 2010. június 3-án megtartott állománygyűléssel ünnepelte megalakulásának és működésének 30. évfordulóját.

A rendezvény helyszínéül a paksi ESZI Főiskola nagy előadója szolgált. A Fegyveres Biztonsági Őrség állományának korábbi és jelenlegi tagjai, a hatóságok és együttműködő partnerek képviselői, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. volt és jelenlegi vezetői, összesen százhúsz fő kapott meghívást. A 15 órakor kezdődő műsor első momentuma Végh Csaba, a Fegyveres Biztonsági Őrség parancsnokának jelentése volt Süli János vezérigazgató úr részére (PA Zrt.). A vezérigazgató úr a fogadás után üdvözölte a jelenlévőket s ünnepi köszöntőjével megnyitotta a rendezvényt. Ezt követően Dr. Kovács Zoltán rendőr ezredes, a Tolna megyei Rendőr-főkaptányság Rendészeti Igazgatója, főkapitány-helyettes beszéde hangzott el. Majd az atomerőmű biztonsági igazgatója, Radnóti István osztotta meg a jubileummal kapcsolatos gondolatait. Végül, de nem utolsó sorban, a meghívott és beszéd megtartására felkért vendégek közül Szigeti Lajos, a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete elnökének a hallgatósághoz intézett mondatai zárták a sort.

Az elsősorban a paksi fegyveres őrökhöz szóló, az ő munkájukra fókuszáló beszédekből jól kitűnt, hogy tevékenységüket elismerik, de ezzel együtt az előírt szakmai követelmények betartását tőlük maximálisan megkövetelik. Továbbá elhangzott az is, hogy az atomerőmű létesítményét jellegénél fogva hosszú évtizedekig védeni kell, így e szervezet tagjainak stratégiailag megkérdőjelezhetetlen szerepe lesz még sokáig.

Az ünnepség folytatásában a paksi atomerőmű állományában lévő fegyveres őrök, valamint korábbi és jelenlegi parancsnokuk régi szolgálati pisztolyaikat a PA Zrt. vezetőségének jóváhagyásával- azok hatástalanítását követően- e jeles alkalommal díszdobozban vehették át. Az adományozás apropója az volt, hogy az elmúlt évben a Fegyveres Biztonsági Őrségnél korábban rendszeresített maroklőfegyvereket modernebbre cserélték.

E tárgyjutalmat Köllő Imre, a paksi atomerőmű Rendészeti Osztályának vezetője adta át névre szólóan minden, szolgálaton kívüli kollégának. (Az ebben az időpontban szolgálatot teljesítők később kijelölt időpontban kapják meg az emléktárgyat.)

További elismerések kiosztására is sor került. Az egyéni jutalmakat Dr. Kovács Zoltán rendőr ezredes, a Tolna megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatója, főkapitány-helyettes, illetve Radnóti István, a paksi atomerőmű Biztonsági Igazgatója adták át Végh Csaba FBŐ parancsnoknak, Házi Géza fegyveres biztonsági őrnek, valamint Juhász István és Kemény János váltásparancsnoknak és Bencze János fegyveres biztonsági őrnek.

Az atomerőmű Rendészeti Osztályának vezetői úgy gondolták, hogy az FBŐ 30. éves jubileumát méltóképpen szeretnék megünnepelni. Az állománygyűlés megrendezésére hosszas előkészítő munkát követően került sor. E célból egy kisebb munkacsoportot hoztak létre, melynek tagjai Gyöngyösiné Nyul Petra, Köllő Imre, Lovas Tibor, Lőrinc Zoltán, Végh Csaba voltak.

A későbbiekben is erre a momentumra való emlékezés lehetőségét megteremtve a maroklőfegyverek átadásra való előkészítése mellett egy bronz emlékérmet is verettek (az egyik oldalán az FBŐ jelvényt, a másik oldalán pedig az atomerőmű látképét ábrázolja). Az FBŐ jelenlegi állományáról egy tablókép, valamint a „30 év fegyveres szolgálat az atomerőmű védelmében” c. jubileumi kiadvány is elkészült.

A mintegy 172 oldalas könyv nagy nyilvánosság előtti bemutatójára itt az ünnepségen került sor. Ennek kapcsán Köllő Imre, a paksi atomerőmű Rendészeti Osztályának vezetője összegezve azt mondta, hogy ez a kötet értékel, elemez és jövőképet fogalmaz meg. A bevezető és a vezérigazgatói gondolatok után a történeti áttekintésben a paksi atomerőmű illetve a fegyveres biztonsági őrség létrejöttének története, tevékenysége, feladatai kerülnek bemutatásra. A szakmai részek után továbbívelnek a gondolatok az elmúlt három évtized eseményeire. A visszaemlékezésekben a FBŐ-vel direkt vagy indirekt szakmai kapcsolatban álló személyekkel készített interjúk olvashatók. Az emlékek és emléktárgyak összegyűjtésének eredményeképpen született a következő fejezet, mely képekben tárja fel a múlt történeteit. A 30 év kiemelkedő eseményei a különböző konferenciák, versenyek és egyéb rendezvények bemutatásával elevenednek meg. Az ötödik és hatodik fejezetben a paksi fegyveres biztonsági őrök tevékenységét korábban és jelenleg felügyelő és támogató szervezeteket mutatja be a könyv. Végül a működéshez elengedhetetlenül fontos jogszabályi és belső szabályozási háttér jelenik meg.

Keretbe foglalva a mondanivalót, az utolsó gondolatok és a befejezés egyfajta kitekintést adnak a nagyvilágba és a jövőre nézve.

 

A könyv bemutatása után Végh Csaba, őrségparancsnok köszönte meg a PA Zrt. és a Tolna megyei Rendőr-főkapitányság vezetőségének az FBŐ szervezete irányában nyújtott támogatását. És mintegy üzenetként fogalmazta meg kollégái felé, hogy a napi munkavégzésen felül a rendszeres kiképzés elengedhetetlen a fejlődésükhöz. Szükség esetén a másodperc törtrésze alatt kell komoly, felelősségteljes és visszavonhatatlan döntéseket hozniuk. Ezekben a szituációkban rajtuk múlik, hogy a rájuk bízott objektumot – jelen esetben a paksi atomerőművet – valamint annak dolgozóit szakszerűen és jogszerűen intézkedve meg tudják védeni.

A rendezvény első része itt lezárult. Az ünnepi műsort állófogadás követte, melyet Pónya József, a Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke pohárköszöntővel nyitott meg.

 

Paks, 2010-06-15

GYNYP