Konferencia 2008

A nem halálos fegyverek bemutatása
a Fegyveres Biztonsági Őrség II. Országos konferenciáján Bánk

    A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem új oktatási-képzési stratégiájának szellemében vettek részt az egyetem munkatársai a PRO-SEC Kft. szervezésében, 2008. áprilisában, Bánkon megrendezésre került “Fegyveres Biztonsági Őrség szerepe napjainkban” című szakmai konferencián.

    A konferencia megrendezését az tette időszerűvé, hogy az utóbbi 25 évben ez volt az első olyan konferencia hazánkban, amelyen a fegyveres biztonsági őrség (FBŐ) területén dolgozó szakembereknek lehetőségük nyílt a területen jelenleg meglévő problémák felvetésére és megvitatására, tapasztalatok megbeszélésére, véleménycserére, valamint a gondok megoldása érdekében a közös továbblépési lehetőségek megtárgyalására.

    2001. szeptember 11-i sorsforduló után, -a közel-keleti események árnyékában,- a konferencián is nagy hangsúlyt kapott, hogy az utóbbi időben nemcsak Magyarországon, de szerte a világon megnőtt a jelentősége és kiemelten fontos az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kulcsfontosságú létesítmények és tevékenységek, valamint a pótolhatatlan nemzeti értéket képviselő javak jogellenes cselekményekkel szembeni fokozott védelme. E védelem alapvető kérdése, hogy a szolgálatot teljesítő állomány, milyen eszközökkel, fegyverzettel van ellátva, és milyen hatékony, elméleti és gyakorlati kiképzést kapott.

    A konferencián a fegyveres biztonsági őrség felügyeletét és szakmai irányítását ellátó Országos Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetőjén és munkatársain kívül, az ország jelentősebb fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezeteinek – mint például a Magyar Nemzeti Bank, a Paksi Atomerőmű Zrt., a Mátrai Erőmű Zrt., a Pénzjegynyomda Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt., a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., a Magyar Nemzeti Múzeum, az MFS 2000 Magyar Lőszergyártó Zrt., HM EI Zrt., illetve a Rendőrtiszti Főiskola szakemberei vettek részt. A tanácskozáson megjelentek és előadást tartottak a Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottság, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke is.

    A konferencia több előadása a terület jelenlegi jogi szabályozottságában fellelhető hiányosságokra mutatott rá, illetve tárgyalta a fegyveres biztonsági őrség fejlesztésének lehetőségeit a jelenlegi jogszabályok tükrében. Előadások hangzottak el a fegyveres biztonsági őrség szerepéről a kritikus infrastruktúra, a honvédségi objektumok, valamint a kiemelt közgyűjtemények, illetve a kulturális területek tekintetében.

    A konferencián a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képviseletében Dr. Bartha Tibor és Vida Ferenc tartott közel egy órás gyakorlati bemutatóval egybekötött előadást a “Nem halálos fegyverek alkalmazásának lehetőségei a fegyveres biztonsági őrségeknél – TASER” címmel. Az előadást követően több fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet is jelezte igényét a témakörrel kapcsolatos részletesebb előadás megtartására. A részvevők egyetértettek az előadók azon javaslatával, miszerint annak érdekében, hogy a területet alapvetően szabályzó 1997. évi CLIX. törvényben megfogalmazott elveknek a lehető legnagyobb mértékben eleget lehessen tenni, a fegyveres biztonsági őrségnél jelenleg alkalmazott nem halálos eszközök (kényszerítő eszközök) fajtáit bővíteni szükséges.

    Az előadók felhívták a résztvevők figyelmét a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Karának azon képességeire és lehetőségeire is, amelyekkel hatékonyan tud hozzájárulni a fegyveres biztonsági őrök felkészítéséhez és kiképzéséhez. Ilyenek többek között a halálos és nem halálos fegyverekkel, valamint más (hadi)technikai eszközökkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés, továbbá lőoktatás, lőkiképzés, vagy fizikai felkészítés (önvédelem, közelharc). E képességekhez szorosan kapcsolódik a Hungária körúti kampuszon üzemelő lőtér, ahol jelenleg alap- és szituációs lőgyakorlatokra, illetve azokra történő felkészítő foglalkozásokra, továbbá hazai és nemzetközi versenyek lebonyolítására, valamint a megrendelő által megadott hagyományos és speciális fegyveres feladatokra való felkészítésre nyílik lehetőség. A lőtéren szeptembertől ballisztikai laboratórium és vetített képes szituációs lőtér kezdi meg működését.

    Az előadás zárásaként a résztvevők megismerhették a karon folyó alap- és mesterképzési szakokat, szakirányokat, amelyek a jövőben képesek hatékonyan hozzájárulni a fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezetek szakembereinek képzéséhez. Megfogalmazódott ugyanis, hogy napjainkban egy fegyveres biztonsági őrnek nem csak alapfeladatához kell mesterien értenie, hanem azon túlmenően széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznie a biztonságtechnika, a tűzvédelem, a katasztrófavédelem, elsősegélynyújtás területein is. Ezen ismeretek oktatásában, pedig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kara már jelenleg is igen magas szintű képzést folytat és ezt a képességet a jövőben is biztosítani tudja és kívánja a területen tevékenykedő szervezetek számára.

    A konferencián való részvételt az E+S Biztonságtechnikai és Elektronikai Kft. támogatta.