Konferencia 2011

Fegyveres Biztonsági Őrségek IV. Konferenciája Velence

Immár negyedik alkalommal került megrendezésre a fegyveres biztonsági őrségek konferenciája, Velencén a Juventus szállodában.

A konferencia szervezésében és lebonyolításában a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete és a PRO-SEC Kft közösen vett részt. Az alábbiakban szeretnék a tagságot, illetve az érdeklődőket tájékoztatni arról, hogy a konferencián miről esett szó és milyen fontosabb kérdéseket vitattunk meg.

A program jól tükrözte azt a szándékot, melyet az Egyesület kitűzött maga elé. Igyekeztünk olyan előadókat felkérni és témákat felvetni, melyek az őrségek és az e tevékenységet végzők érdeklődésére számot tartanak, és életük alakulását befolyásolják.

Első előadóként a BM Szabályozási és Kodifikációs államtitkárságának képviseletében Dr. Magyariné Dr. Nagy Edit osztályvezető adott tájékoztatást arról, hogy a fegyveres biztonsági őrségek működését szabályozó két jogszabály vonatkozásában várhatóak-e változások. Az előadó arról tájékoztatott bennünket, hogy az 1997. évi CLIX. Törvény módosítása várható a közeljövőben, azonban egy teljesen új generális szabályozás nem szerepel egyelőre a tárca terveiben. Azonban azt is hozzátette, hogy ennek ellenkezője sem zárható ki. A tárca illetékesei is érzik, hogy a jelenlegi szabályozás több tekintetben is módosításra szorul, így ezzel összefüggésben az előadó kifejtette, hogy a legcélszerűbb egy új Törvény megalkotása lenne indokolt. A szakmai egyesület tevékenységét és közreműködését a jogszabályok előkészítésében és véleményezésében fontosnak tartotta és arra tett ígéretet, hogy amikor ez esedékes, úgy a szakmai képviselet véleményét is kikérik.

Színvonalas és érdekes előadást halhattunk Győrössy Ferenc altábornagy úrtól a HM EI Zrt. Őrzésvédelmi Igazgatójától a Honvédség keretében működő fegyveres biztonsági őrségek munkájáról, illetve az ehhez kapcsolódó önkéntes védelmi tartalékos rendszerről. Eddig igen kevés információnk volt e terület munkájáról és napi életükről. Győrössy igazgató úr részletesen kifejtette, hogy milyen események során és milyen mértékben vehetők igénybe a fegyveres biztonsági őrségek erre szerződött tagjai az önkéntes védelmi tartalékos rendszerben és külön kitért sajátos jogállásukra is. Reményét fejezte, hogy, hogy az Egyesülettel a HM EI Zrt. szorosabbra tudja fűzni az együttműködését a jövőben.

A nap folytatásaként előadást hallhattunk a Terrorelhárítási Központ munkatársától, aki tájékoztatást adott a TEK kritikus infrastruktúrát érintő feladatairól és ezen belül is a fegyveres biztonsági őrségeket érintő és érdeklő közös feladatokról, az együttműködés jövőbeni lehetőségeiről.

Ezt követően két igen érdekes prezentációt láthattunk, mely a fegyveres biztonsági őrségek állományának munkáját segítheti elő a jövőben. Elsősorban olyan új technikai megoldásokat mutattak be a G4S Biztonságtechnikai Zrt. részéről, Dr. Zsebők Ottó és Hurtik Imre, valamint a Robert Bosch Kft előadója, Szűcs Gábor melyek az élőerős tevékenység megfelelő színvonalú háttértámogatását teszik lehetővé és csökkentik a feladatok végrehajtása során előforduló humán jellegű biztonsági kockázatokat.

A délutáni programok szintén érdekes előadásokat tartogattak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti és Koordinációs Osztályának részéről Nyikos Attila r. százados és Suskovics Zoltán r. zls. tartott érdekes előadást Budapest területén működő fegyveres biztonsági őrségek ellenőrzésének első féléves tapasztalatairól. Előadásukban kifejtették, hogy szükségesnek tartják az őrségek szorosabb együttműködését, valamint a budapesti FBŐ parancsnokaival történő sűrűbb szakmai konzultációt. Közös igényként jelent meg a parancsnoki továbbképzések ismételt bevezetése. Ez ügyben a BRFK és az Egyesület szándékát fejezte ki, hogy a jövőben közösen kívánják kidolgozni, megszervezni és megrendezni a parancsnoki továbbképzéseket az érintettek számára.

A továbbiakban bemutatkozott az MTVA frissen alakult fegyveres biztonsági őrsége és parancsnoka Veres István, aki érdekes és színvonalas prezentációval mutatta be a közmédiában működő őrség megalakulásának körülményeit és az eltelt időszak eredményeit.

Ezt követően Szigeti Lajos a Magyar Nemzeti Bank Őrzésvédelmi Osztályának vezetője mutatta be az MNB Logisztikai Központjában szolgálatot ellátó fegyveres biztonsági őrség munkáját az ország készpénzellátása biztosításának és védelmének tükrében.

Majd Giczi István a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzembiztonsági Osztályvezetője beszélt a fegyveres biztonsági őrség szerepéről havaraia helyzetekben egy vörös iszapszennyeződést feltételezve a Dunán.

Az első nap zárásaként igazán lendületesen és figyelemfelkeltően tartotta meg prezentációját Radványi Károly a Mátrai Erőmű Zrt. Biztonsági Osztályvezetője a parancsnoki továbbképzések múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Kifejtette, hogy enélkül a jövő nem képzelhető el, mivel egyre kevesebb azoknak a parancsnokoknak a száma, akik évtizedek óta dolgoznak e területen és hatalmas gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeztek. Amennyiben ezek a kollégák nyugdíjba vonulnak, úgy egy olyan generáció „tűnik” el, akik felgyülemlett tudásukat is magukkal viszik. Javasolta, hogy az ORFK és a szakmai Egyesület közösen dolgozza ki az FBŐ területén szolgálatot ellátó parancsnokok továbbképzésének követelményi rendszerét és a továbbképzések rendjét, ahogyan ez az elmúlt évtizedekben is jó eredménnyel működött.

A Konferencia második napján nagy érdeklődés kísérte a BM Személyzeti és Oktatási Főosztályának képviseletében megjelent Dr. Csire Péter főosztályvezető-helyettes úr, valamint Rácz György alezredes úr előadását. Az előadók fontosnak és hasznosnak ítélték, hogy az Egyesület kezdeményezte a fegyveres biztonsági őri munkakör szakmásítását. Kifejtették,  hogy az elkészített anyag precízen kimunkált, színvonalas anyag, mely gyakorlatilag azonnal  elfogadható lenne. Az ok, amiért még erre várni kell az, hogy a Belügyminiszter utasítására át kell  tekinteni valamennyi rendvédelmi képesítés szakmai követelményeit és azok újrafogalmazását.  Ameddig ez nem történik meg, addig az Egyesület által elkészített OKJ-s anyag sem terjeszthető be.   Az elkészített anyagot azt követően tartalmában kissé módosítani kell, hogy rokoníthatóvá váljon a  többi rendvédelmi szakterülettel. Erre feltehetően ebben az évben már nem kerülhet sor, viszont lesz  elegendő idő arra, hogy az új helyzetnek megfelelően készüljünk fel a további konzultációkra. 

Ezt követően Szabó Lajos nyá. r. alezredes vagyonvédelmi és oktatási szakértő az Egyesület által beterjesztett anyag készítője vázolta fel az  új helyzetnek megfelelően a lehetséges változatokat és az elképzelt jövőképet. Kifejtette, hogy lényeges tartalmi  különbség a BM és az Egyesület elképzelés között nincs, azonban a fenti körülményeket figyelembe kell venni a végleges  anyag és álláspont kialakításához. Majd vitafórum keretében válaszoltak a megjelent előadók a feltett kérdésekre. 

A következőkben a Paksi Atomerőmű Zrt. részéről Bana János balesetelhárítási vezető tartott  érdekes előadást arról, hogy a Japánban bekövetkezett nukleáris katasztrófának milyen kihatásai  lehetnek a Paksi Atomerőműre. Felvázolta a lehetséges alternatívákat tájékoztatást adott arról,  hogy mennyire felkészült az Atomerőművünk egy hasonló helyzetre. 

A konferencia zárásaként Simonné Bánkúti Erika az MNB Minősített Adatnyilvántartó Iroda Vezetője tartott érdekes előadást a résztvevő  parancsnokok és vezetők részére a 2009. CLV. Törvényről, mely a minősített adatok témakörét szabályozza újra.  Előadásában kitért arra, hogy miként befolyásolhatja a fegyveres biztonsági őrségek életét e Törvény és ahol ez indokolt,  milyen intézkedéseket kell meghozni a törvényi megfelelésnek. 

A konferencia Szigeti Lajos elnök zárszavával ért véget, aki hasznosnak és eredményesnek értékelte a két napot. Kifejtette, hogy a vállalt feladatok elérésén tovább munkálkodnak és a Konferencián elhangzott hasznos ötleteket és javaslatokat beépítik munkájukba. „Továbbra is két területen a jogszabályalkotásban és a szakmásításban látjuk a legfontosabbnak feladatainkat” fejezete bemondanivalóját az elnök. Végezetül megköszönte a szervezést a PRO-SEC Kft ügyvezetőjének, Peterdiné Árva Ilona Asszonynak, és az aktív közreműködést a konferencián résztvevőknek.