Konferencia 2012

Fegyveres Biztonsági Őrségek V. Országos Konferenciája Velence

 

Ismét eltelt egy év a legutóbbi konferencia óta. Ahogy az előzőek, ez sem telt el munka és feladatok nélkül.  A mostani konferencián ismét lehetőséget kapott néhány őrség a bemutatkozásra, illetve további terveik ismertetésére. A konferenciát Peterdiné Árva Ilona asszony nyitotta meg.

 

Ezt követően a Belügyminisztérium részéről. Dr. Eiselt György főosztályvezető-helyettes, korábbi felkérésünknek eleget téve tartott előadást a „rendészeti feladatokat ellátó szervek tevékenységéről” című készülő Törvényről. A készülő Törvény lényege, hogy a nem rendvédelemhez tartozó, azonban állami feladatokat ellátó szervezetek tagjainak legfontosabb tevékenységeit és jogosultságait, valamint alkalmazási feltételeit foglalja össze. A teljesség igénye nélkül néhány tevékenység (fegyveres biztonsági őr, természetvédelmi őr, közterület felügyelő, hegyőr…stb) mely állami és önkormányzati feladatokat lát és e feladatot végzők közhatalmi jogosítvánnyal rendelkeznek. Nos, ezeket foglalja egy törvénybe a jogalkotó szándéka szerint. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy amely tevékenységről önálló törvény rendelkezik, az megszűnne. Csupán ezen túl mindkét jogszabályt figyelembe kell venni. Tehát ezzel nem szűnik meg pl. az 1997. CLIX. Törvény, csak ahol szükséges ott az új szabályozás előírásait is figyelembe kell venni. Érdeklődéssel várjuk a Törvénytervezet elfogadását, majd megjelenését.

 

Következő előadóként Szabó János a HM EI Zrt. őrzési igazgató-helyettese tartott igen érdekes előadást a fegyveres biztonsági őrség működéséről, jövőbeni terveikről és az önkéntes védelmi tartalékos rendszer felépítéséről. Vázolta az őrségek irányításának rendszerét, a tartalékos rendszer igénybevételének módjait. Kitért az oktatás, képzés és továbbképzés szerepére és annak cégen belüli rendszerére. Külön kiemelte a felvételre kerülő felszerelők alapkiképzését, az alaki fegyelem kérdését, mely elmondása szerint nélkülözhetetlen e munkaterületen. Beszélt a végrehajtó állomány anyagi és erkölcsi megbecsüléséről, a különféle juttatási rendszerekről, valamint a beosztottak és a vezetők közötti napi kapcsolat fontosságáról.

 

Ezt követően Zimonyi Balázs r. őrnagy a Terrorelhárítási Központ munkatársa beszélt az elmúlt egy év feladatairól, a kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos munkájukról. Kiemelte, hogy rendkívül jó kapcsolatot sikerült kialakítani a legtöbb érintettel és ennek köszönhetően sok segítséget kaptak munkájukhoz. Tájékoztatást adott ezzel összefüggő jövőbeni feladataikról és ígéretet tett, hogy az együttműködés elmélyítését tűzik ki célul az érintett körrel.

 

Sokakat érintő és érdeklő témát vázolt fel Kaszás Sándor a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft rendészeti osztályvezetője. Mint az közismert, az „atomtörvény” hatálya alá tartozó fegyveres biztonsági őrségek személyi állományának fizikai állóképességi vizsgát kell tennie idén. Ezzel összefüggésben érdekes előadást tartott arról, hogy hogyan készülnek a feladatra, és hogy milyen konkrét nehézségekkel kellett megküzdeni annak érdekében, hogy az állomány megértse és elfogadja, hogy ez alól nincs felmentés. Többszöri próbavizsgák során sikerült felmérni az állomány valódi állapotát és annak megfelelően kijelölni a fejlődési utakat. Elmondása szerint a többség képes lesz teljesíteni az elvárásokat, azonban néhány munkatárs esetében komoly erőfeszítésekre lesz szükség. Nem rejtette véka alá azon véleményét, hogy az elkészült követelményi rendszer túl szigorú, és e tekintetben kérte az egyesületet, hogy tegyen lépéseket a jelenlegi követelményi rendszer felülvizsgálatára.

 

A délelőtti programot Teremi Zoltán ny.á. r. alezredes az ORFK FBŐ parancsnoka zárta. Színes és érdekes előadást tartott a 2009-ben alakult szervezetről, annak fejlődéséről és az elért eredményekről. A létszámot kezdetben 100 fővel kezdték meg, mára közel 1000 fős a szervezet. A rendőrségen belüli feladatok lényegesen más követelményeket támasztanak az ott szolgálatot ellátókra. Eleve az őrség szervezeti felépítése nem illeszthető a klasszikus őrségi szervezetbe. Alapvetően rendőrségi objektumokat őriznek, azonban a földrajzi távolságok igen nagyon, tehát klasszikus váltásokról nem beszélhetünk. Nemrégen egy új feladatot is kaptak, nevezetesen a rendőrségi idegenrendészeti szállások őrzését, mely az előadás tanúsága szerint az egyik legkeményebb és legveszélyesebb feladat. További létszámbővítési tervei is vannak a rendőrségnek a jövőre nézve. Jelenleg országosan a megyék 2/3-át és Budapestet fedik le. Ennyivel több rendőr jelenhetett meg a közterületeken.

 

Délután Szigeti Lajos a Magyar Nemzeti Bank őrzésvédelmi osztályának vezetője tartott előadást az intézkedéstaktikai képzés fontosságáról a fegyveres biztonsági őri munka során. Kiemelte azokat a kompetenciákat melyek nélkül nem lehet eredménye és hatékony intézkedéseket végrehajtani. Fontosnak tartotta, hogy a végrehajtó állományt meg kell tanítani intézkedni, majd a megszerzett tudást folyamatosan karban kell tartani. Külön hangsúlyozta a kommunikáció fontosságát, mely meghatározó az intézkedések lefolyása szempontjából. A képzések során a szituációs szerepjátékokra helyezte a hangsúlyt, melyből a legtöbbet lehet tanulni. Előadása végén tanulságként két filmrészletet játszott le arról, hogy hogyan nem szabad intézkedni, illetve a felkészületlenség mire vezethet.

 

Ezt követően a Fercom Kft képviseletében Végh Attila tartott előadást a digitális URH rendszerekkel kapcsolatban. Felhívta a rendszer alkalmazásának előnyeit, valamint azokat a többletszolgáltatásokat is bemutatta, amit e rendszer képes nyújtani felhasználójának. A továbbiakban számos új nagy teljesítményű elemlámpát és világítóeszközt mutatott be, mely kifejezetten biztonsági szervezetek részére ajánlott. Ugyancsak felhívta a figyelmet a gépjárművel rendelkező őrségek részére korszerű fényhidak alkalmazására. Végül, Végh Attila bejelentette, hogy az egyesületi tagsági kártyával rendelkező tagok valamennyi termékükből 15% kedvezményben részesülnek.

 

Kovács Tibor a Mátrai Erőmű Zrt fegyveres biztonsági őrségének parancsnok-helyettese ismertette az erőműben legutóbb bekövetkezett két rendkívüli esemény kapcsán a fegyveres biztonsági őrség által megtett intézkedéseket. Külön kiemelte a parancsnoki munka fontosságát, a szervezést, irányítást a hatóságokkal történő együttműködést. Ismertette a rendkívüli események kapcsán megtett írásos jelentéseket, melyek alapján rekonstruálható a bekövetkezett esemény, illetve az őrség munkájának minden pillanata.  A beszámoló igen tanulságos volt a hallgatóság számára.

 

Majd a G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt fegyveres biztonsági őrsége mutatkozott be. Győrfi Imre őrségparancsnok ismertette a megalakulás körülményeit. Ismertette azokat a területeket, ahol őrzési tevékenységet folytatnak.  Kitért a toborzás, kiválasztás, az oktatás és továbbképzés rendszerére. Elmondta, hogy együttműködésre törekszenek valamennyi saját szervezetben működő fegyveres biztonsági őrséggel és a szakmai egyesülettel.  Mint egy külföldi multinacionális vállalat által működtetett őrség, érdekes színfoltja volt a konferenciának.

 

Végül a Milipol Zrt. képviseletében Keresztes József és Nebehaj Lajos az AK gépkarabély család modernizációjáról tartott színvonalas előadást. Bemutatta a jelenlegi fejlődés lehetőségeit és konkrét példákon keresztül ismertette a gépkarabély modernizált változatát. Filmbejátszásokkal színesítették a fegyverek működését, majd egy modernizált gépkarabélyt bemutattak a jelenlévőknek, mely nagy érdeklődés kísérte. Végül Keresztes József bejelentette, hogy a Milipol Zrt. üzletében, egyesületi tagsági kártyával rendelkező tagok valamennyi termékből 10% kedvezményben részesülnek.

 

A második nap egyetlen, azonban lényeges programja a fegyveres biztonsági őri munkakör szakmásítása volt. Mint az ismeretes 3 évvel ezelőtt kezdtük meg ennek a folyamatnak az előkészítését. Rácz György tű. alezredes úr a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság Oktatási Igazgatóság Igazgatója, valamint Szabó Lajos ny.á r. alezredes vagyonvédelmi és oktatási szakértő előadásában ismertette azt a folyamatot, ahogyan az OKJ –s szakképesítések felülvizsgálatra kerültek.

Ennek keretében a Belügyminisztériumhoz tartozó szakképesítések áttekintése alkalmával nyílt lehetőség arra, hogy a fegyveres biztonsági őri munkakör is szakmává vallhasson. Ennek lényege, hogy a fegyveres biztonsági őr, mint szakma a személy-és vagyonőr szakképesítés egyik ráépülése lesz. Ez a gyakorlatban – a jogszabály elfogadását követően azt jelenti – hogy fegyveres biztonsági őr csak az lehet majd, aki személy-és vagyonőri, illetve külön jogszabályban meghatározott azzal végzettséggel rendelkezik. További követelmény, hogy csak középiskolai (érettségi) végzettséghez kötik a munkakör betöltését.

A tervezetek szerint mindezek csak már a jogszabály kihirdetését követő új belépőkre vonatkoznának, a meglévő állományt nem érintenék. Jelenleg várjuk annak a kormányrendeletnek megjelenését, mely tartalmazza az új OKJ felépítését. Az egyesület vállalásának megfelelően elkészítette a fegyveres biztonsági őr szakmai követelménymodul és a szakképesítés ráépülés szakmai vizsgakövetelményeit. Abban a pillanatban, ahogy megjelenik a kormányrendelet, az év hátralévő részében kerülnek kidolgozásra a további lényeges elemei a rendszernek, mely többek között a konkrét oktatási programot, a vizsgakérdéseket és a vonatkozó jogszabályok módosítását, illetve a külön jogszabály megalkotását jelenti. Jelenleg itt tartunk és bizakodóak vagyunk a jövőt illetően. Minden további lépésről a tagságot a honlapon keresztül tájékoztatjuk.

A konferenciát eredményesnek ítéltük és azt gondoljuk, hogy betölti azt a szerepét, melyet az egyesület megalakítását követően szántunk ennek az országos fórumnak.