Lezajlott a Fegyveres Biztonsági Őrségek IX. Országos Konferenciája

Nagy érdeklődés előzte meg a konferenciát, mivel számos olyan téma került terítékre, melyek már évek óta foglalkoztatják az e szakmában dolgozókat. Minden alkalommal megkíséreljük a legaktuálisabb témákat felvetni, behozni és megvitatni a konferencián. Idén is ennek szellemében szerveztük e rangos eseményünket. Külön örömünkre szolgált, hogy nagy létszámban jelentkeztek, illetve idén két felsőoktatási intézmény hallgatóit is meghívtuk, hogy töltsenek velünk 1-1 napot. Első napon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar hallgatói ( közrendvédelmi, bűnügyi igazgatási és biztonsági szakirány), míg a második napon az Óbudai Egyetem biztonságtechnikai mérnök szak mesterképzési, illetve doktori iskola hallgatói tisztelték meg a konferenciát. Több őrségi szervezetből érkeztek a parancsnokok mellett a végrehajtó állományból is, ami különösen fontos számunkra, mivel közvetlenül is megtapasztalhatták,  a szakmai konferenciáinkon folyó munkát.

Az első napon a nyitó előadást Lakatos Tibor r.20160505_094246[1] ezredes rendőrségi főtanácsos az ORFK Közrendvédelmi Főosztályának vezetője tartotta meg. Előadásában részletesen vázolta a fegyveres biztonsági őrségek aktuális helyzetét, az ellenőrzések tapasztalatait, a szakirányítás munkáját és a fejlődési, bővülési irányokat. Külön kiemelte, hogy a szakfelügyeletet ellátó fővárosi és megyei rendőr-főkapitányságokon komoly gondot fordítanak az egységes ellenőrzési, szakirányítási rendszer megvalósítására. Ennek is köszönhető, hogy 6 megyei főkapitányság képviseltette magát a konferencián, melyre eddig nem volt példa. Ezredes úr kiemelte az ORFK Rendészeti Igazgatóság és a szakmai egyesületünk korrekt kapcsolatát, mely az elmúlt években sokat fejlődött. Külön örömünkre szolgált hogy a konferencián megjelent Kertész Emese r. alezredes Asszony, aki az ORFK Közrendvédelmi Főosztály kiemelt főreferenseként felügyeli az országban működő fegyveres biztonsági őrségeket, így a parancsnokoknak, vezetőknek lehetőségük nyílt személyes megbeszélések és a szakmai kapcsolatok elmélyítésére is.

20160505_100957[1]

Második előadóként Dr. Farkas István r. ezredes a BM Nemzetközi Oktatási Központ Főigazgatója tartott igazán érdekes előadást arról, hogy a hétköznapokban a szolgálatot ellátók mennyire képesek a szakmaiságot képviselni, azaz munkájuk során a stressz milyen fokú hátrányokkal jár és mit is eredményez az intézkedések során. Főigazgató Úr előadásában többek között az alábbiakat emelte ki:

A fegyverhasználatot, kényszerítőeszközt is igénylő szituációkban azt tapasztaltuk, hogy szinte senki nem volt képes a tanult módon, rendőrként vagy katonaként viselkedni, sokszor csak ösztönei vezették. A gyakorlatok elemzése során a végrehajtásban részt vevők magas stressz élményről számoltak be és mi is ezt tapasztaltuk. Ez a tudatos működésre alkalmatlanná tette őket, melyet azzal indokoltak, hogy ilyen helyzetben még soha nem voltak (nem rendelkeznek helyzetismerettel), illetve nem tudták, hogy képesek lesznek-e a saját és a külső elvárások – pl. jogszabályok – szerint végrehajtani a feladatot (nem rendelkeznek feladatismerettel). Néhány jellemző végrehajtási hiba, amely részben a magas stressz-szintnek, részben a nem helyzet- és feladatismeret alapú kiképzésnek tudható be”

 1. A fegyvert pánikszerűen kiürítik (üresre lövés).
 2. A fegyver működési problémáit hangosan bejelentik: “akadály, üres”.
 3. A fegyver kiürülését nem veszik észre, az üres fegyverrel vívják tovább a tűzharcukat.
 4. A kiürült fegyver észlelése egyúttal egyeseknek a feladat befejezését is jelenti.
 5. A fegyverhasználat előtti és utáni teendőket elmulasztják.
 6. Nem merik használni a fegyvert emberre, jogszerű helyzetben sem.
 7. A találati pontosság nem mérhető(2-4 m-en belül az egész alakot nem találják el).
 8. Kérésre átadják az üresnek hitt fegyvereiket az intézkedés alá vontaknak.
 9. Nem kommunikálnak egymás között, illetve nem jelentenek az elöljárónak.
 10. Nem képesek átvenni az irányítást az intézkedés alá vont személy és a terület felett.
 11. Olyan területen mozognak, olyan szituációt kezelnek, ami nem létezővalóság.
 12. Intézkedés során, ha találat éri őket, abbahagyják az intézkedést.
 13. Nem emlékeznek hosszabb időre, vagy csak helytelen sorrendben tudják felidézni a történteket.
 14. Alkalmanként teljesen elveszítik az önkontrollt, nem látnak, nem hallanak, de harcolnak.

A lélektani képzéseknek a lényege, hogy valóság közeli helyzetekben és eszközökkel szimulálják a különféle eseményeket és próbálják meg fejleszteni az intézkedési készségeket annak érdekében, hogy az szakszerű, jogszerű és hatékony legyen. Ugyanis bármelyik eleme is hiányzik e hármas felsorolásnak az intézkedés nem lesz megfelelő. Csak kitartó gyakorlás vezethet ahhoz az eredményhez, hogy az intézkedő járőr, vagy páros, vagy éppen akár egy alegység képes legyen a helyzetet uralni és kezelni. Azt gondoljuk az előadás mindenki számára igen tanulságos volt.

A továbbiakban Szalai Máté kutató a Külügyi és Külgazdasági Intézet Corvinus Egyetem részéről tartott érdekes  előadást az Iszlám Állam felépítéséről, szervezetéről és jelenlegi állapotáról. Érdekes információkar hallhattak a résztvevők a különböző irányzatokat képviselő szervezetek világhoz és Európához való viszonyához, illetve magához a terrorizmushoz. Felvázolta előadásában a fenyegetettség mértékét, illetve azt, hogy Európában milyen változásokat eredményezett az utóbbi néhány év súlyos terrorcselekménye. És természetesen beszélt azokról a tendenciákról, melyek valós fenyegetettséget jelenthetnek a jövőre nézve. Összegző előadásában megismerhettük az Iszlám Állam szervezeti felépítését, pénzügyi, gazdasági forrásait, melyből képes finanszírozni a terrorcselekményeket.

P1000417

E komoly téma után enyhébb vizekre evezve, bemutatkozott a Segway, vagyis a kétkerekű járőrtárs, melynek hazai forgalmazója Iván Éva Asszony kereskedelmi vezető prezentációjában megismerkedhettek ezzel a nem hétköznapi eszközzel. Tanulságos és érdekes előadást hallhattunk, igen figyelemreméltó filmbejátszásokkal, melyek tanúsították, hogy ennek az elektromos eszköznek a rendvédelemben is helye van. Ezt támasztotta alá az is, hogy számos európai és azon kívüli ország rendőrsége használja a napi szolgálat ellátása során. A nap végén valamennyi érdeklődő kipróbálhatta az eszközt a valóságban is. Bizony nehezen tudtak hazamenni a kiállítók, mivel mindenki használni akarta e kétkerekű eszközt. A beszélgetések során elhangzott, hogy Magyarországon a turizmus mellett más területeken is, pl. rendvédelem, közterület felügyelet el fog terjedni a segway, mely valóban hatékony eszköznek bizonyulhat a közterületeken, ezzel is növelve az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét.

P1000424Újdonság volt a konferencián a térinformatika az őrzésvédelemben című előadás. E témát Kandra Lajos a Burken Kft ügyvezető igazgatója osztotta meg a hallgatósággal.

“Térinformatikai rendszereink, 3D műszaki dokumentációink valós geometriákra épülnek, amelyek átláthatóságuk és rendszerezésük révén hatékonyan támogatják az üzemeltetési feladatokat. A térinformatikai rendszerek napjainkban egyre jelentősebbé válnak: lényege, hogy megjeleníthetünk és tárolhatunk konkrét földrajzi helyhez kötött adatokat. Egy olyan számítógépes rendszerről van szó, amelyben a mért adatokhoz elemeket, információkat kapcsolhatunk. A térinformatikai rendszer segítségével lehetőségünk van valamely szempont alapján kiválasztott adatokat megjeleníteni, elemzéseket, statisztikai számításokat végezni. Ezek a funkciók számos értékes információt (pl.: koordináták, épületek funkciói, berendezések típusa) nyújthatnak, amelyek alapul szolgálhatnak tervezési és üzemeltetési feladatok támogatásához. A fejlett 3D technológiák (3D lézerszkennelés, modellezés) segítségével szakembereink hatékonyabban és pontosabban képesek létrehozni ipari létesítmények, infrastruktúra, telekommunikációs- és közmű hálózatok térinformatikai rendszerét.”

Mivel az üzemeltetés és az őrzésvédelem kapcsolódik egymáshoz, ezért tűnik jelentős előrelépésnek ennek a megoldásnak az alkalmazása, mivel tervezni lehet a védett épület, objetum fizikai védelmét (őrhelyeket, járőrútvonalakat) és ezeket folyamatosan naprakésszé lehet tenni, amennyiben bármilyen változtatás történik az adott objektum működésében. További lehetőség, ami sok költséget takaríthat meg, hogy virtuális módon lehet bejárni valamennyi épületet, objektumot, akár gyakorlatokat is lehet így végrehajtani, begyakorolni. Ezt a világ számos országában alkalmazzák, komoly eredménnyel.( rendőri, SWAT egységek…stb)

Előnyei, melyet előadásában kiemelt:

 • 3D objektumok a tér valamennyi elemét tartalmazzák (növelt adattartalom a 2D-s rendszerekhez képest)
 • Adatok (karbantartási, diagnosztikai, fotódokumentáció stb…), elemekhez csatolhatók
 • A létrehozott adatbázisból lekérdezéseken keresztül, elemzéseket, statisztikákat készíthetünk
 • Növeli a felhasználók együttműködési, adatmegosztási és döntéstámogatási képességét
 • Segítséget nyújt a változáskövetés, hibaelhárítás, karbantartás, és esetleges áttervezés feladataihoz

P1000426

 Ebéd után ugyancsak egy ismert és komoly kérdésként kezelt témával folytatódott a konferencia. A drónokról, ezen belül is most más megvilágításba helyezve, azok elleni védelem lehetőségeiről hallhattunk előadást, mind a két napon. Ezt a téma terjedelme és fontossága indokolta. Az előadást három résztvevő a Quali Top Kft. a Carinex Kft és  Hexium Kft. vezetői és képviselői osztották meg a hallgatósággal. Kiemelték, hogy a távirányítású drón az utóbbi időszak egyik keresett távirányítású kütyüje. Névtelenül, engedély, regisztráció nélkül, már néhány tízezer forintért is vásárolhatók olyan eszközök, amelyek jogellenesen, gyakorlatilag észlelhetetlenül behatolva egy-egy területre készíthetnek felvételeket, vagy bejuttathatnak különféle tárgyakat, anyagokat. Kezelésük rendkívül egyszerű, használatuk semmilyen előképzettséget, gyakorlatot nem igényel. A rosszindulatú drón alkalmazás jelenthet zaklatást, magánélet és tulajdon elleni támadást, fizikai bántalmazást, minősített kutatási területekhez történő illetéktelen hozzáférést, létesítmények és azok személyzete fizikai biztonságának veszélyeztetését, rendezvények megzavarását. Zavart okozhat kormányzati feladatok ellátásában, bűnüldözésben, belbiztonságban, katonai műveletekben.A drónok ezen kategóriája tehát a halk elektromos meghajtás, a kis méret miatt úgy hatolhat be a területre, hogy jelenlétét még az őrszemélyzet sem észleli, így nincs mód védelmi intézkedések foganatosítására.

A drón ellni védelem első lépése, „TUDNI, HOGY ITT VAN.”

 

 • azonosítja a forgalomban lévő drón modelleket
 • biztosítja az azonnali figyelmeztetést, nyomon követést
 • integrálható meglévő biztonsági rendszerekbe
 • megőrzi a riasztás adatait, ami bírósági eljárásokban bizonyítékként szolgálhat

Összegezve tehát, komoly kihivások elött áll a szakma, hogy ezen eszközök elleni megfelelő védelmet kialakítsa. Ehhez a konkrét előadások nagyon sok hasznos információt nyújtottak.

 

20160505_145913[1]

Ezt követően a Milipol Zrt. tartott előadást, majd bemutatót. Elsőként az egyre jobban elterjedő testkamerákról hallhattunk, melyek igen nagy mértékben segítik a rendvédelemben dolgozók munkáját, illetve a közterületfelügyelet és egyéb biztonsági szervezetek tevékenységét. A világon igen elterjedőben van, így már megállapítható nagy biztonsággal, hogy a hivatalos személyek ellen elköbvetett erőszakos magatartások száma csökkent, mivel az eszköznek visszatartónereje van. Rendőrök által hordott kamerával jelenleg leginkább az Egyesült Államokban van esély találkozni, bár Európa egyes országaiban és a világ más pontjain is elindultak úttörő kezdeményezések. Ami az USA-t illeti, a piacon gyakorlatilag egyeduralkodó két nagy szállító összesen közel százezer eszközt szállított már le mintegy tízezer helyi rendőrségnek.

Az előadás második részében a hangányúról hallhattak a konferencián résztvevők, melyet a végén a gyakorlatban is kipróbálhattak. Csupán egy vélemény az eszközről: “A hangágyú karrierjét élénk viták övezik, de az kétségtelen, hogy a leghatékonyabbabb tömegoszlató, nem halálos fegyverek egyike, amit valaha kitaláltak, messze lekörözi a könnygázt és a vízágyút. Az ágyú, amit a chicagói rendőrfőnök szemérmesen kockázatmenedzselő eszközként emleget, nagyon magas frekvenciájú és nagyon erős hanghullámokat bocsát ki rövid sorozatokban. A célzott hanghullámok ereje aránylag gyorsan csökken, 15 méteren belül maradandó halláskárosodást és süketséget is okozhat, 100 méterig extrém fájdalom a hatás, 300 méteren túl pedig már semmi.”

P1000437

Az első nap záróelőadása Dr. Christian László a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK MORT egyetemi docens tanszékvezető előadásában volt hallható. Az előadó a konferenciát tájékoztatta a magánbiztonsági oktatás helyzetélről, az oktatási képzési piacon elfoglalt helyéről és ez elmúlt évek eredményeiről. Kiemelte, hogy az államnak komoly felelőssége van a magábiztonság alakulásában. E szakmában dolgozó közel 70 ezer ember jelentős létszámot képvisel, így a jogalkotási, oktatási, képzési folyamatokkal komolyan kell foglalkozni. Ez annál is inkább így van, mivel az állam számos területről kivonul, melynek helyét többek között a magánbiztonsági szervezetek töltik be. Előadásában beszámolt az egyetemen folyó tudományos kutatásokról a “műhelymunkáról”, mely számos területen igen komoly eredményeket hozott. Tanszékvezető úr hasonlóan más szervezetekhez kiemelten fontosnak tartotta a fegyveres biztonsági őrséggel történő élő kapcsolattartást és e szervezet képviselőinek a bevonását is a zajló folyamatokba. Végül megemlítette, hogy ebben az évben a Közszolgálati Egyetem is kíván csapatot, vagy akár csapatokat indítani az őszi országos FBŐ versenyen, hogy méltó ellenfele legyen az Óbudai Egyetem szintén készülő csapatának.

 

 

Pillanatképek a konferenciáról
 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

A Konferencia második napja

 

P1000470

A Konferencia második napjának első előadása az ORFK Fegyverese Biztonsági Őrsége parancsnokának előadásában hangzott el. Guth József ny. r. alezredes prezentációjában igen szemléletesen mutatta be, hogy milyen jelentős különbségek mutatkoznak a rendőrség szervezetében szolgálatot ellátó fegyveres biztonsági őrségek és az általánosan objektumvédelmi feladatokat ellátó őrségek között. Ez a jelentős eltérés elsősorban az őrzött szállások esetében jelentkezik, mivel igen sokrétű feladatot kell a szolgálatnak ellátnia. Miben is jelentkezik? Nos, a fegyveres biztonsági őr ezeken a szállásokon gyakorlatilag egyben “rendőr” kis mértékben olyan feladatokat is ellátnak mint a börtönökben a “fegyőrök” és ha kell, akkor bizony beavatkoznak védőfelszerelésben amikor például tömegverekedések alakulnak ki a menekültek között különböző okok miatt. Ez bizony egészen eltérő felkészítést és felkészültséget jelent, ami szerencsére a normál rendszerben működő őrségeknek nem kell végezni. Az előadó szemléletesen mutatta be az ilyen szolgálati helyek napi életében előforduló eseményeket és azok kezelését a bejátszott videofilmeken. Azt gondoljuk hasznos és tanulságos volt.

P1000472

Ezt követően a személyazonosítás egy új módszeréről a vénaszkennerről tartott előadást a BioSec Kft képviselője Krivényi Zoltán. Elmondta, hogy nagyjából másfél éve jelentek meg az első hírek egy biometrikus beléptető rendszerről. A Fujitsu szenzorára alapozva a magyar kutatókat tömörítő Agorix Kft. továbbfejlesztette a terméket, és egy új, elvileg végtelen számú személy azonosítására alkalmas rendszert fejlesztettek belőle.

A rendszer a szokásos 10-50 pont helyett 5 millió ponton azonosítja a belépő tenyerét, és nem drágább a hagyományos kártyás technikánál. Bár külföldön más fejlesztők is használták az érzékelőt másodlagos azonosításra, a magyar cég újítása az, hogy a szkennerük önmagában is használható.

A fejlesztők szerint a vénaalapú érzékelés kizárólagosan azonosítja az adott személyt, ezért a jövőben a bankkártya és az utazási bérlet mellett akár az útlevelet is kiválthatja. Az azonosítás után a szenzor automatikusan törli a szkennelt mintát, így a tenyér érlenyomata nem nyerhető ki a rendszerből. Egy azonosító pont kiépítése nagyjából 70 ezer forintba kerül; a háttérben futó rendszer járulékos költsége annak bonyolultságától is függ. A vénaszkenneres azonosítás alkalmazható például a pénzautomatáknál, személyazonosság hitelesítésre, de belső azonosító rendszerekben vagy gépjárművek indításgátlóinál is használható. Az egészségügyben szintén hasznos lehet, mivel kizárhatja a fiktív kezeléseket, műtéteket, vagy a hamis gyógyszerkiírásokat. A vénaszkenner másodlagos azonosító lépcsőként építhető be az útlevél vagy a személyigazolvány mellé, így kiszűrhetők a hamis okmányokkal élő személyek. A technológia az ügyfél azonosítás és a beléptetés területén is felhasználható.

P1000474Rendszeresen visszatérő téma az oktatás, képzés továbbképzés szerepe és jelentősége. Mivel a fegyveres biztonsáégi őrség magas színtű intézkedési jogosítványokkal rendelkezik, ezért kívánatos és fontos, hogy megfelelő képzésben részesüljenek. Ennek egyik igen jó lehetősége az úgynevezett intézkedéstaktikai képzések, illetve erőszakmentes kommunikációs képzések, melyek számos hatékony ismeretet adnak át a képzésben résztvevőknek. Erről tartott érdekes előadást Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredes az ORFK ROKK RSZKK Kiképzési Osztályának vezetője. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gyakorlati képzések, melyek szituációs szerepjátékokok keresztül valósulnak meg, lényegesen nagyobb hatékonysággal bírnak, mint ha csak elméletben tanuljuk meg azt, hogy mire is van jogunk egy adott intézkedés kapcsán. Az ilyen képzések során pszichológus is részt vesz a folyamatokban, mely nagy mértékben segíti a különböző magatartésformák felismerését és azok megértését. Az ORFK kiképző szervei lehetőséget látnak és rendelkezésre állnak, ha ezt a fegyveres biztonsági őrségek igénylik. Komoly elérelépésnek nevezte, hogy idén már két alkalommal szervezett az egyesület ilyen tréninget, melyet a Kiképzési Osztály munkatársainak közreműködésével valósítottak meg.

A továbbiakban Giczi István az egyesület alelnP1000476öke, biztonságtechnikai mérnök tartott előadást a kockázatelemzés és a kockázatértékelés szükségszerűségéről és fontosságáról. Kiemelte, hogy nem csak a védelem tervezésénél, hanem folyamatában időszakosan szükséges az elemzéseket elvégezni és a védelmi-biztonsági tevékenységet a kapott eredményekhez, azaz a biztonsági kockázatokhoz igazítani. Számos módszer ismert már, melyekkel nagy pontossággal lehet a jövőbeni kockázatokat megállapítani. Nem beszélve arról, hogy az adott társaság, cég vezetése nagyobb hajlandóságot mutat egy fejlesztés elfogadására, ha előtte bemutatásra kerül egy komolyan előkészített és adatokkal, elemzésekkel alátámasztott szakmai anyag. Előadása végén ismertetett egy olyan kockázatkezelési programot, mely szabadon szerezhető be az interneten amivel valóban el lehet kezdeni e tevékenységet és nagy segítséget nyújt a felhasználónak, alkalmazónak.