Konferencia 2009

Fegyveres Biztonsági Őrségek III. Országos Konferenciája Bánk

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Fegyveres Biztonsági Őrségek Országos konferenciája, mellyel egy korábbi hagyományt kívántunk újraéleszteni. Azt gondoljuk, hogy sikerült és folytatni kívánjuk.

Ígéretet tettünk arra, hogy a konferencia befejezését követően honlapunkon tájékoztatást adunk valamennyi fegyveres biztonsági őr munkatársunk részére az ott történtekről.

A konferencián sokan képviseltették magukat, de sajnos még mindig nem volt teljes a részvétel. Ez számunkra is fontos tanulság volt és a jövőben mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy valamennyi fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet képviselői jelen legyenek.

A szervezők jóvoltából – utólag is köszönet érte – azt gondoljuk, hogy egy sikeres konferenciát tudhatunk magunk mögött. Biztosan állíthatjuk, hogy izgalmasabb és sok tekintetben előremutató tanácskozás volt. Természetesen nem volt mentes a vitáktól különböző nézetek ütköztek, néha kifejezetten parázs vita alakult ki az egyes témaköröket illetően. 

Fontos állomása volt a konferenciának az Egyesület bemutatkozása. Azt gondoljuk, hogy sikerült ismertetnünk megalakulásunk alapvető okait, jövőbeni terveinket, céljainkat. Azt gondoljuk, hogy sikerült az Egyesület létét megértetni és elfogadtatni a jelenlévőkkel. A helyszíni visszajelzések is ezt igazolták.

Az Országos Rendőr-főkapitányság részéről Dr. Török Zoltán r. ezredes úr átfogó képet adott az FBŐ jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről. Üdvözölte az Egyesület létrejöttét, és kérte együttműködésünket a bennünket érintő fontos kérdések megvitatásában, illetve közös képviseletében. Fontosnak tartotta, hogy végre van a fegyveres biztonsági őrségeknek, őröknek is szakmai érdekképviselete.

 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviseletébe Dr. Faragó Ákos főosztályvezető-helyettes ismertette a közelmúltban megjelent és kihirdetésre került fegyveres biztonsági őrséget is érintő Törvény részleteit, a módosítás okait. Szintén a Minisztérium részéről hallhattunk előadást Dr. Bessenyei Gábor r. ezredestől a Rendőrség szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség megalakulásáról, a működés eddigi tapasztalatairól és e szervezet további fejlődésének lehetőségeiről. 

A meghívott előadók között volt az SZVMSZK Oktatás Bizottságának elnöke, Veres Károly úr is, aki előadásában számos javaslatot és hasznos ötletet adott az FBŐ szakmásításának kérdésében. Mondanivalójában támogatásáról biztosította az FBŐ szakmaként történő elismerését és konkrét példákon keresztül bemutatta, hogy milyen lehetőségek mutatkoznak e cél elérését illetően. A konferencia további részében számos az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos terület biztonságáért felelős vezető és parancsnok tartott előadást tevékenységükről és osztotta meg tapasztalatait a résztvevőkkel. Az elhangzott előadások anyagát igyekszünk közzé tenni a honlapon. A konferencia második napján két fontos témakör került napirendre.

1.      A Működési és Szolgálati Szabályzat módosításának lehetősége, előkészítése, az Egyesület aktív közreműködésével javaslatok kidolgozása

2.      A fegyveres biztonsági őri munkakör szakmásításának kérdése, a megvalósítás lehetősége, az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétele A konferencia befejezéseként a résztvevők az Egyesület közreműködését igényelve az alábbiakban állapodtak meg:

 a)      Az Egyesület az ORFK-val együttműködve egy hónapon belül kidolgozza a 27/1998 BM rendelet módosításával összefüggésben a szükséges változtatási javaslatokat. Ennek értelmében szakértői szinten tárgyalásokat kezdenek és az Egyesület közreműködésével megteszik a szükséges módosításokat az IRM felé.

 b)      Az Egyesület kezdeményezi és kidolgozza az FBŐ szakmásításának alapkérdéseit, ehhez igénybe veszi az ORFK az SZVMSZK és a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság támogatását. Közös munkacsoportot hoznak létre és szakértői szinten elkezdik a szakmásítással összefüggő feladatok kidolgozását. 

A konferenciát értékelve kijelenthetjük, hogy megindult az a folyamat, melyet már mindenki régóta várt. Ehhez az szükséges, hogy a vállalt feladatokat minden résztvevő teljesítse, és elkötelezett módon végezze. Ehhez kívánunk sok kitartást, türelmet és támogatást valamennyi érdekelt fél részéről és természetesen nélkülözhetetlen az Egyesületi tagok és valamennyi fegyveres biztonsági őr bizalma az Egyesület és az érdekünkben tenni akarók részéről.

Bánk, 2009. október 16.  Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete