Családias hangulatban ünnepelte a Fővárosi Vízművek Fegyveres Biztonsági Őrségének 60.-ik születésnapját

Családias hangulatban ünnepelte meg a Fővárosi Vízművek Zrt.  fegyveres biztonsági őrségének 60.-ik születésnapját. A megemlékezés két egymást követő napon zajlott. Az első nap délután a Társaság békásmegyeri üdülőjében családias hangulatú összejövetel keretében az aktív és a nyugdíjas fegyveres biztonsági őrök találkoztak egymással. Számos meghívott is részt vett e jeles ünnepen, ahol együtt emlékeztek meg az elmúlt 60 évről. Elsőként a Társaság vezérigazgatója Haranghy Csaba szólt az ünnepeltekhez. Ünnepi beszédében felelevenítette a kezdeti időszakot, majd beszélt a fegyveres biztonsági őrség több évtizedes szolgálatáról, mely sok változáson ment keresztül az elmúlt hosszú időszak alatt. Kiemelte az őrség állományának és parancsnokainak áldozatos munkáját, mellyel becsülettel szolgálták és szolgálják ma is a főváros vízellátásának védelmét és szereznek méltó hírnevet a Fővárosi Vízműveknek. Külön kiemelte az őrség felkészültségét, és azt a tényt, hogy a hosszú évek alatt sikerült megelőzni a rendkívüli események bekövetkezését. Végül elismerő oklevele adott át Imre Zoltánnak a fegyveres biztonsági őrség parancsnokának és gratulált az elért eredményekhez, melyekhez további jó egészséget és erőt kívánt.

fbo_jubileum_035

Ezt követően Imre Zoltán őrségparancsnok kért szót és a személyi állomány nevében megköszönte a vezérigazgató úr elismerő szavait. Mint, mondta ez az elismerés nem jöhetett volna létre a személyi állomány becsületes és áldozatos munkája nélkül, ezért ez egy közös élismerés. Röviden ismertette szakmai pályafutását, melyben kitért azok főbb állomásaira. Köszönetet mondott a szakmai egyesület jelen lévő meghívott elnökének, Szigeti Lajos úrnak, aki korábban parancsnoka volt, és 10 éven keresztül együtt irányították a Társaság fegyveres biztonsági őrséget.

Az ünnepi megemlékezés soron következő meghívott felszólalója Szigeti Lajos a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesületének Elnöke volt. Először is köszönetet mondott, hogy a szakmai szervezet képviseletében jelen lehet és szólhat az egybegyűltekhez. Kifejtette, hogy példa nélküli, hogy az országban egyedüliként megszakítás nélkül 60 éve működjön egy ilyen szervezet. Személyes hangvételű megemlékezésében elmondta, hogy kicsit magáénak is érzi ezt az évfordulót, mivel több mint 16 évet töltött el e szervezet soraiban és jó volt látni, hogy számos ma is aktív és már nyugdíjas kollégát látott viszont. Valóban sokat változott és fejlődött az őrség és sikerült alkalmazkodni a kor követelményeihez. Példaértékűnek tartotta, hogy a Társaság vezetése méltó módon ünnepli meg és elismeri e szervezet tevékenységét.  Végül azt kívánta a jelen lévő fegyveres biztonsági őrség állományának, legyenek büszkék arra, hogy egy ilyen nagy múltú vállalatnál dolgoznak, biztonságot nyújtva a főváros lakosságának ahhoz, hogy nap, mint nap egészséges ivóvízhez jussanak. Ehhez kívánt jó egészséget, és szakma sikereket az egyesület elnöke.

Végül, Nagy András nyugállományú fegyveres biztonsági őr kapott szót. Mint elmondta, 20 évet szolgált e szervezetben és örömmel töltötte el, hogy találkozhatott régi kollégáival, és parancsnokaival. Sok ismerős arcot látott a meghívottak között, annak ellenére, hogy bizony sok év telt el, amióta nyugdíjba vonult. András kicsit mindig “művészlélek” volt, így ennek megfelelően a 60.-ik születésnapra egy saját verssel készült, mely mi másról is szólhatott volna, mint a vízművekről és az őrség kapcsolatáról. A vers, melyet meglepetésnek szánt, nagy sikert aratott. (hamarosan megjelentetjük).

fbo_jubileum_056

Ezt követően a Társaság Vezérigazgatója vendégül látta a meghívottakat és együtt gyújtották meg az 60 éves születésnaphoz méltó ünnepi tortát, melyet ebéd után közösen fogyasztottak el.

Torta

A következő napon, a Társaság családi napi programjával egybekötve folytatódott az ünnepi megemlékezés. A fegyveres biztonsági őrség korábbi évtizedek relikviáiból állított össze egy kisebb kiállítást. Ezek között megtalálható voltak a korábbi ruházatok, felszerelési tárgyak, elismerések, fegyverek, szolgálati igazolványok és sok más egyéb, melyek mára már muzeális tárgyak, viszont fontos részei e szervezet történelmének.

Végül a nap “fénypontja” a fegyveres biztonsági őrség intézkedéstaktikai bemutatója volt. Rövid, közel 20 perces bemutatóval a Társaság dolgozói bepillantást nyerhettek, hogy az őrség állománya milyen képzésben részesül és felkészültséggel rendelkezik. Bizonyítva, hogy a Fővárosi Vízművek védelme jó kezekben van.

60.

60FBŐ 60

60.

A Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete nevében nagyon jó egészséget, további eredményes munkát és szakmai sikereket kívánunk valamennyi kollégának!