Fegyveres Biztonsági Őrségek V. Országos Szakmai Csapatversenye versenykiírása

 

 

Fegyveres Biztonsági Őrségek V. Országos Szakmai Csapatversenye

Versenykiírás

 

 

VERSENYKATEGÓRIA: Csapatverseny

A verseny szervezői:

Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete

ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja

Budapesti Rendészeti Sportegyesület

A verseny fővédnöke:                 Papp Károly r. altábornagy Országos Rendőrfőkapitány

Verseny védnöke:                        Vincze P. Márton ORFK RSZKK Igazgatója

 

A verseny célja:

Az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítményeket őrző fegyveres biztonsági őrségek szakmai tudásának és fizikai állóképességének összemérése.  Egymás segítése, a csapatszellem, az összetartozás erősítése.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA

A verseny jellege: Egyfordulós, komplex csapatverseny

Jelentkezés feltételei:

A csapatok tagjai aktív állományban lévő fegyveres biztonsági őrök lehetnek.

Őrségenként (kötelezettekként) több csapat is indítható. A csapatok létszáma 4 fő, melybe beletartozik az 1 fő csapatvezető.(a csapatvezető is csapattag)

 

Időpontja:                                            2014. szeptember 20.  (szombat)

Helyszín:                                              ORFK RSZKK Nagytétényi Lőtér

Jelentkezési határidő:                   2014.augusztus 15.

Nevezési díj:                                      27.000.- Ft /csapat (csapatonként: 4 fő+1 fő tartalék)

 

Program

Érkezés a helyszínre:                                     08.00.-ig

Regisztráció:                                                      08.00-tól 08.30.-ig

Technikai értekezlet,:                                     08.45.-től 09.00.-ig

Megnyitó:                                                            09.10-től 09.20.-ig

Verseny kezdete:                                             09.30.

Eredményhirdetés:                                         16.00.-17.00.


A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet

Szigeti Lajos elnöknél

06-30-663-4186

 

A VERSENY SZABÁLYAI

a)      A versenyzés megkezdésének kizárólagos feltétele a nevezési díj befizetése megtörténtének igazolása előzetesen, de legkésőbb a helyszínen. (pl.: feladóvevény, átutalásról fénymásolat stb.) A befizetési bizonylatot a csapatvezetők érkezéskor a regisztráción adják le.

b)     A csapat összeállításának megváltoztatására a technikai értekezletig van lehetőség, a verseny menete közben erre már nincs mód. Minden csapat 1 fő tartalékot nevezhet a versenyre, melyet saját belátása szerint – indoklás nélkül – 1 alkalommal cserélhet a verseny teljes időtartama alatt. Megkezdett versenyszámok folyamatában (pl. akadálypályán, lőtéren) csere nem hajtható végre. Ahonnan több csapat is nevez, és mindegyik rendelkezik tartalékkal, csak az adott csapathoz rendelt tartalék cserélhető. A cserét a verseny főbírójánál kell kezdeményezni, akinek engedélyével történhet meg a csere. További cserére nincs lehetőség.

c)      A versenyszámok idejének mérését stopperórával kell végezni az adott pályaszakaszon. Nem fogadható el a karórával, vagy mobiltelefonnal történő időmérés eredménye.

d)     Az elméleti versenyszám megoldása során segédeszközök alkalmazása tilos. Amennyiben a versenybírók ennek használatát tapasztalják, úgy az érintett csapat elméleti versenyszáma nem kerül értékelésre.

e)      A fegyverek szét és összeszerelése versenyszámnál csak a versenyző csapatok és a bírók lehetnek jelen. Külső segítség megadása (pl. bekiabálással, tanácsadással) tilos, amennyiben a versenybírók ilyet tapasztalnak, úgy az érintett csapat végrehajtási idejét büntetőidővel növelik.

f)       Esetleges sérülés, vagy bármely ok miatt 3 főre fogyatkozott csapat a csapatversenyben már nem vehet részt. Az élért teljesítmények csapatként már nem vehetők figyelembe.

g)      A verseny és a versenyszámok szabályain változtatni sem a technikai értekezleten, sem pedig a verseny ideje alatt nem lehet.

h)     Nem minősül szabálytalanságnak, illetve jogosulatlan előny megszerzésének, amennyiben az akadálypályán versenyző csapat részére a szurkoló táborból bárki üdítőt, vagy ásványvizet ad be a versenyzőknek.

i)        A csapatok megérkezésüket követően a regisztrációs pultnál rajtszámot húznak. Ugyancsak itt kapják meg a csapatok a járőrlapot, valamint a karszalagokat, melyet a versenyzőknek a verseny teljes ideje alatt a csuklón viselniük kell. A regisztrációs pultnál érkezéskor kell leadniuk a csapatoknak a korábban megküldött biztonsági rendszabályokat tartalmazó nyomtatványt kitöltve és aláírva.

                  A versenyen végrehajtásra kerülő feladatok

   I.             Többfeladatos akadálypálya leküzdése

  II.            Pisztoly és sorozatlövő fegyverrel lőgyakorlat végrehajtása (egy pályán végrehajtott)

III.            Marok és sorozatlövő fegyver részleges szét és összeszerelése

IV.             Elméleti tudás szintfelmérése (szakmai-jogi) tesztlap kitöltésével

 

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

Pontazonosság esetén:

Az összesített verseny csapatai közötti helyezések megállapításakor a lövészet és az elméleti teszt összesített eredménye dönt pontazonosság esetén.   A versenyszámok közül a szakmai elmélet és a lövészet eredménye duplán kerül beszámításra, azaz az elért helyezés utáni pontszám megkettőzésre kerül.

Összesített csapatverseny

 

       I.-III. Helyezett csapat

Serleg, oklevél, valamint minden csapattagnak érem. Az első helyezett csapat vándorserleget kap, mely a harmadik győzelem elérése után végleg tulajdonába kerül.

Különdíjak kerülnek átadásra

 Legeredményesebb lövészetet végrehajtó csapat kategóriában

           I. II. III. helyezett

A legeredményesebb elméleti felkészültséget elérő csapat kategóriában

             I. II. III. helyezett

A legeredményesebb akadálypályát teljesítő csapat kategóriában

          I. II. III. helyezett

A marok és sorozatlövő fegyver részleges szét és összeszerelésének legrövidebb idejét teljesítő csapat kategóriában

                                                                                      I. II. III. helyezett

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

Öltözet: Minden csapatnál a rendszeresített gyakorló ruházat, surranó/bakancs, őrségi hovatartozás feltüntetésével (sportcipő nem engedélyezett)

Felszerelés: Szolgálati pisztoly, pisztolytáska, 2 db üres tár, derékszíj vagy taktikai öv. A sorozatlövő fegyvereket ahol az rendszeresítve van a nevező csapatok maguk hozhatják, ahol az rendszeresítve nincs, vagy nem hozzák, azt a szervezők a helyszínen biztosítják.

Lőszert a lőtérre vinni tilos! A Szükséges lőszermennyiséget a szervezők biztosítják a csapatok részére.

Hatósági szolgálati igazolvány: A versenyzők hozzák magukkal FBŐ hatósági szolgálati igazolványukat, melyet a regisztráció során be kell mutatni. Ennek hiányában a szolgálati igazolvány megrendelő lapot mutassák be.

Óvás: Az utolsó versenyszám befejezése utáni 20 percig írásban a szervezők képviselőjénél adható be. Az óvásról a verseny lebonyolításáért felelős MFBŐSZE ORFK RSZKK és a BRSE egy-egy képviselőjéből álló bizottság dönt.

Nevezési lap:

A jelentkezési határidőig csak a benevezett csapatok számát kell megadni.

A verseny időpontja előtt 2 héttel (szeptember 05.-ig-.) kérjük a kitöltött nevezési lapokat a szükséges adatokkal megküldeni

Postai úton: Szigeti Lajos MFBÖSZE 2120 Dunakeszi Iskola u.1.   4/19

E-mailen: info@mfbosze.hu

Üdvözlettel,

Dunakeszi, 2014. június 24.

 

Szigeti Lajos

Elnök