Állásfoglalás a fegyveres biztonsági őr munkakör szintjének besorolásával kapcsolatban

Tisztelt Kollégák!
Nemrég jeleztük itt is és az Egyesület honlapján úgyszintén, hogy állásfoglalást kérünk a BM illetékes szervezetétől arra vonatkozóan, tekintettel arra, hogy ez egy oktatás szakmai kérdés, hogy a fegyveres biztonsági őr munkakör, középfokú szakmai végzettségnek minősül-e, mivel e témában sok kérdést kaptunk.
A BM részéről megérkezett állásfoglalás úgy fogalmaz, hogy a fegyveres biztonsági őr munkakör középfokú szakmai végzettségnek tekintendő. Ugyanis, az egyik feltétel, hogy a munkavállalónak rendelkeznie kell legalább középfokú iskolai végzettséggel vagy középfokú szakképzettséggel míg a másik feltétel, hogy ez a középfokú képzettségi szint a munkakör betöltésének a feltétele legyen. A korábban megszerzett OKJ végzettségek egyrészt érettségi bemeneti követelményt határoztak meg, amely önmagában is már középfokú iskolai végzettséget igazol, így a megszerezhető szakképesítés sem lehet ennél alacsonyabb. A jelenlegi, már hatályban lévő új képzési rendszerben a 10324022 sorszámú fegyveres biztonsági őr szakképesítés MKKR szintje 4. a nyolc fokozatú skálán, ami szintén középfokú végzettséget igazol. És végül a hatósági jellegű képzés, mivel tartalmában meg kell egyezzen a már említett képzések tartalmával (és ezt a vonatkozó oktatási dokumentumok tartalmilag igazolják, hiszen a hatósági képzés jogszabályi tananyaga szerepeltetve van a mindegyik szakképesítés SZVK, illetve PK vizsgaleírásában a szakmai egyenszilárdság érdekében), így az középfokúnak tekintendő úgyszintén.