Tudományos Konferencia

FELHÍVÁS
A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a
Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja
a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László Napja alkalmából,
a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével
2014. június 25-én nemzetközi, tudományos konferenciát tart
Pécsett
BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK – RENDÉSZETI VÁLASZOK
címmel.
A konferencia célja: Napjaink globalizálódó világában az egyes biztonsági kockázatok
felismerésére, csökkentésére és elhárítására vonatkozó rendészeti
lehetőségek tudományos igényű megvitatása, a rendészetelméleti
gondolkodás formálása, valamint a szakmai, gyakorlati protokoll
segítése.
A konferencia fővédnöke: Dr. Korinek László akadémikus
A konferencia szervezői:
Dr. Gaál Gyula rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos
mobil : +36 30 348-3625
e-mail : gaalg@baranya.police.hu
Zámbó Péter rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos
mobil : +36 30 901-0218
e-mail : zambo.peter1@chello.hu

A konferencia tervezett munkarendje:
Délelőtt plenáris előadások
Délután szekcióülések

A konferenciára jelentkezőknek lehetőségük van a plenáris-, illetve további négy
szekcióülésen (rendészeti, biztonságelméleti, bűnüldözési, migrációs) a címhez kötődő
tárgyban előadást tartani. A referálási szándékot a tervezett előadás címének és
tartalmának rövid, vázlatos mellékelésével lehet jelezni 2014. május 26-ig a szervezőknél
a fent megjelölt elérhetési lehetőségeken.
A konferencia színvonalas és időben jól körülhatárolható kereteire tekintettel a
szervezők fenntartják a jogot a jelentkezések differenciált befogadására.
A konferencia tudományos értékeinek megörökítése érdekében a plenáris-, illetve a
szekcióüléseken elhangzott előadások tanulmányszerű változatai a konferenciát követően a
Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN: 1589-1674) tizenötödik számában
publikálásra kerülnek.

A résztvevők regisztrálásáról, valamint a konferencia pontos idő- és munkarendjéről, illetve a
publikáláshoz szükséges feltételekről a szervezők 2014. június 9-ig visszajelzést küldenek.

Pécs 2014
Magyar Rendészettudományi Társaság
Határrendészeti Tagozat
Pécsi Szakcsoport
Magyar Hadtudományi Társaság
Határőr Szakosztály
Pécsi Szakcsoport