Szakmai nap az Országos Rendőrfőkapitányságon

2017. október 31.-én az Országos Rendőrfőkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztálya országos szakmai napot tartott a fegyveres biztonsági őrségeket működtető szervezetek vezetői, illetve a fegyveres biztonsági őrségek parancsnoki állománya részére. A kezdeményezés célja az volt, hogy az országban működő kötelezettek egy egész napos szakmai megbeszélés keretében tájékoztatást kapjanak a szakmai irányítást és felügyeletet ellátó rendőri szerv részéről, másfelől bepillantást nyerhessenek más őrségek életébe, valamint a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete tevékenységében. Ugyanakkor ez a forúm kiváló alkalom volt arra is, hogy a jelen lévők ismerkedjenek, tapasztalatot cseréljenek, illetve első kézből kapjanak információkat az őrségek létesítésének, megszüntetésének és módosításának hatósági eljárási rendjéről.

A szakmai napot Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes nyitotta meg. Megnyitójában kitért a fegyveres biztonsági őrségek, illetve ezen őrzési forma fontosságára és szükségességére. Kiemelte, hogy a rendőrségen belül is már jelentős létszámot képvisel az őrség létszáma, mely bizonyította e döntés megalapozottságát és ezen őrzési forma létjogosultságát.

 

Majd Lakatos Tibor r. ezredes rendőrségi főtanácsos az ORFK Közrendvédelmi Főosztályának vezetője tartott előadást a fegyveres biztonsági őrségek létesítésének, megszüntetésének hatósági eljárásának rendjéről, az eddigi tapasztalatokról. Kiemelte, hogy a fegyveres biztonsági őrzés, mint lehetőség egyre több szervezetet érdekel, azonban csak azok részére adható hatósági engedély, akik a jogszabályokban meglévő feltételeknek megfelelnek. Tájékoztatta a jelnelévő kötelezetteket arról is, hogy az őrségek számának bővülése és csökkenése, hogyan alakult az elmúlt időszakban. Külön kiemelte, hogy a technikai feljődés magával hozza az élőerős létszám csökkentésének lehetőségét. Ahol ez indokolt, ott figyelembe veszik, azonban bármilyen fejlesztés ellenére is az emberi közreműködés nem zárható ki. Szó esett a személy-és vagyonőrök valamint fegyveres biztonsági őrök jogállásának eltérő jellegéről is, ezen belül az intézkedések során alkalmazható kényszerítő, illetve támadáselhárító eszközökről és egyéb különbségekről.

Ezt követően Guth József az ORFF FBŐ Őrségparancsnoka, Siraki Attila az BUD Airport FBŐ őrségparancsnoka, majd Görög Viktor a Fővárosi Vízművek biztonsági igazgatója mutatta be fegyveres biztonsági őrségeik működését, feladatait és a jövőbeni elképzeléseiket.

A fegyveres biztonsági őrségek országos értékeléséről Kertész Emese r. alezredes kiemelt főreferens Asszony előadásában adott tájékoztatást a jelenlévőknek.  A szakirányítást és ellenőrzést összefogó tevékenységéből kiemelte, hogy a fegyveres biztonsági őrségek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően törvényesen működnek. Az országos ellenőrzések tapasztalatai alapvetően pozitívak, az őrségek fegyelmi helyzete jó. Fontos célként jelölte meg, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet módosítása szükséges, melyet már korábban a szakmai egyesülettel közössen áttekintettek és egyetértésben fogadtak el. Ugyancsak kiemelt kérdésként kezelte az oktatás és képzés színvonalának emelését és egységesítését. A szolgálati okmányok meglétének, egységességének és vezetési rendjére vonatkozóan az ORFK számos intézkedést tett az elmúlt időszakban, ezek a folyamatok pozitív irányba hatottak és jelentős mértékben javították a jogszabályokban előírt szolgálati okmányok vezetésének minőségét és meglétét. Végezetül kérte a jelenlévő kötelezetteket, hogy szakmai kérdésekben bátran keresség meg és egy valóban napi színtű kapcsolat kialakítása legyen a cél.

A szakmai napon lehetőséget kapott a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete arra, hogy bemutassa az egyesület működését, a kitűzött célokat, az eddig elért eredményeket és a jövő feladatait. Szigeti Lajos elnök megköszönte a lehetőséget, hogy ismertethette a fentieket és javasolata, hogy a közös gondolkodás jegyében működjenek együtt a kötelezettekkel és ezen belül az őrségekkel.

A szakmai nap végén Lakatos Tibor r. ezredes a Főosztályvezető Úr zárta be a rendezvényt, megköszönve, hogy a jelenlévők elfogadták a meghívást és bízva abban, hogy a rendezvénynek lesz folytatása.