Parancsnoki értekezlet a Budapesti Rendőr-főkapitányságon

Május 11-én a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz tartozó fegyveres biztonsági őrségek parancsnokai részére a korábbi egyeztetéseknek megfelelően szakmai találkozóra került sor. Az értekezleten 13 szervezet őrségparancsnoka, illetve meghívottként Szigeti Lajos a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete elnöke vett részt. Az eseményt Dr. Markó Attila r. dandártábornok a BRFK vezetőjének rendészeti helyettese nyitotta meg. Az értekezleten továbbá résztvett a BRFK Rendészeti Szervek Rendészeti Koordinációs és Szakirányító Osztály vezetője, Dr. Medveczky Zsolt r. alezredes osztályvezető, továbbá, Dr. Borai Gergely r. alezredes kiemelt főelőadó és Nádasdi Róbert r. százados.
A szakmai értekezlet nem először kerül megrendezésre a BRFK szervezésében. Az idei már a harmadik alkalom volt az elmúlt években. A találkozón a parancsnokok röviden bemutatkoztak és ismertették az irányításuk alá tartozó őrségek legfontosabb jellemzőit. Ezt követően került sor Dr. Medveczky Zsolt r. alezredes tájékoztatására, melyben a BRFK szakirányító tevékenységének jövőbeni elképzeléseit vázolta fel a jelen lévő parancsnokoknak. Külön kitért az oktatás, képzés és továbbképzés kérdésére, a szolgálati okmányok egységes vezetésére, illetve az ellenőrzések módszertanának szakmai végrehajtására. Szigeti Lajos az egyesület elnökeként felkérést kapott, hogy egy rövid prezentációban ismertesse és foglalja össze a fegyveres biztonsági őrség és elődszervezetei tevékenységét, valamint mutassa be korabeli szakmai tevékenységüket, továbbá az őrségek és a rendőri szervek kapcsolatát és az ellenőrzések évtizedekkel korábbi módszerét és rendszerét. Végül, Dr. Borai Gergely r. alezredes tájékoztatást adott a jelenlévőknek a BRFK fegyveres biztonsági őrségeket érintő ellenőrzéseinek tapasztalatairól, fegyelmi helyzetéről, a hatósági vizsgák végrehajtásáról, valamint a meglévő létszám állapotáról.
A szakmai értekezlet jó hangulatban zajlott, több építő javaslatot is megfogalmaztak a jelen lévő parancsnokok.
Köszönjük a BRFK illetékeseinek szervező munkáját és a vendéglátást!