Lezajlott a Fegyveres Biztonsági Őrségek XII. Országos Szakmai Konferenciája

XII. alkalommal került megrendezésre a Fegyveres Biztonsági Őrségek országos szakmai konferenciája, Balatonföldváron a Hotel Jogarban. A program témái ismét izgalmasnak és érdekesnek bizonyultak. Meglepően sok új “arc” jelent meg a konferencián, ezzel is alátámasztva, hogy erre az éves fórumra szükség van. Az eltel másfél napban az alábbi témák kerültek előadásra, ismertetésre.

Lakatos Tibor r. ezredes rendőrségi főtanácsos az ORFK Közrendvédelmi Főosztályának vezetője a fegyveres biztonsági őrségek szolgálati intézkedéseinek tapasztalatairől beszélt. Kiemelte, hogy a nagyszámú intézkedések ellenére a végreghajtott intézkedésekkel szembeni panaszok száma elenyésző volt.

Fontosnak tartotta az őrségek állományának képzését, továbbképzését és ezen belül is az intézkedéstaktikai, illetve a kommunikációs készségek fejlesztését. A fegyveres biztonsági őrségek egyre több olyan helyeztel találkoznak, amelyekre tudatosan kell felkészülni annak érdekében, hogy jogszerű, szakszerű, hatékony és biztonságos intézkedések kerüljenek végrehajtásra.

Farkas István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos, NOK Főigazgatója az előző évekhez hasonlóan érdekes, izgalmas témával lepte meg a hallgatóságot.

Már az előadás címe is ezt jelezte“Emberi működés kiképzés,avagy támogatunk, tiltunk vagy felülírunk.”

Nehéz néhány sorban visszaadni mindazt, ami elhangzott, viszonyt tény, hogy a címben felsoroltakhoz elmondott  példák jól szemléltették mindazokat az előforduló ellentmondásokat, melyek stressz hatására bekövetkeznek, megjelennek viselkedésünkben. És az is többek között, hogy hogyan is reagálunk egy valódi helyzetre, annak ellenére, hogy képzést kaptunk és gyakoroltunk.

Varga Imre a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma kollégium vezetője érdekes és újszerű előadást tartott a tanintézetükben folyó rendészet képzésről, ahol már 14. életévüket betöltött fiatalok kezdik meg az ismerkedést a  rendészeti szakterület rejtelmeivel.

Újszerű kezdeményezés, mely valódi utánpótlást jelenthet a tágabb értelemben vett rendészeti munkakörök jövőbeni betöltésére. Jövő évben remélhetőleg még szorosabb kapcsolatot tudunk kialakítani az intéménnyel.

Lajtos Zsanett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztonsági és informatikai vezetője azon kevesek közé tartozik, akik már fiatalon egy nagyszámú és fontos intézmény biztonsági vezetői munkakörét tölthetik be.

Bemutatkozásában és előadásában felvázolta életpályáját és azt, hogy jelenlegi munkakörében milyen kihivásoknak kell megfelelnie mint nő. Bemutata az egyetemen folyó munkát, mely során bepillantást nyerhettünk egy valóban modern a XXI. század kihívásainak teljesen megfelelő tanintézmény mindennapjaiba.

Giczi István az egyesület alelnöke az oktatás, képzés, továbbképzés témakörében az egyesület által kezdeményezett e-learning képzési forma lehetőségét, jelentőségét mutatta be előadásában. Azon túl, hogy ez a képzési forma már általánoságban megjelent és működik sok vállalat, cég életében, időszerű, hogy a fegyveres biztonsági őrségek esetében is kézzelfogható “szolgáltatást” nyújtson.

A bemutatott példák jól szemléltették, hogy valamennyi témakör, mely a napi szolgálatellátásban megjelenik feldolgozásra kerül, mint tanagyag, majd aki ezeket a “kurzusokat”  elsajátítja, tudásának színtjét ellenőrizni is képes. Ezt bárhonnan megteheti, ennek ez óriási előnye. Azt gondoljuk, hohgy ez egy fontos állomása lehet/lesz a képzés/önképzés területén, melyet hamarosan indítunk.

Ebéd elött Szigeti Lajos elnök kihasználva a konferencia időpontját és a lehetőséget meghívta Mónus Ernő őrségparancsnok-helyettest a konferenciára, aki nem sokkal korábban megkezdte nyugdíjas éveit. Nyugdíjasainkat elbucsúztatjuk, megköszönve munkájukat és ennek kapcsán a konferenciát kihasználva köszöntöttük Ernőt, aki 50 év munkaviszony után és ebből 40 évet a MÁV polgári fegyveres őrségének, majd jogutód szervezetének állományában eltöltőtt hosszú évek után befejezte szolgálatát.

Fontos megemlíteni, hogy az egysületi tagság szervezésében is miemelkedő munkát végzett a Záhonyi szervezet részéről. Ennek kapcsán az egyesület emlékplakettet nyújtot át Mónus Ernőnek, akit Szigeti Lajos elnök felkért, hogy néhány mondatban emlékezzen meg az elmúlt 40 évről. 

Dr. Bozsó Zoltán bv. dantártábornok bv. főtanácsos izgalmas, érdekes előadást tartot a büntetésvégrehajtási intézményekben folyó fogvatartottak kommunikációs módszereiről. A hallgatóság számos kifinomúlt módszerrel ismerkedhetett meg, mellyel az intézmény falain belül, illetve kifelé is igyekeznek kommunikálni, kapcsolatot tartani és információkat eljuttatni egymáshoz az intézmény “lakói”.

A leleményesség nem ismer határokat, ugyanis a bemutatott és körbeadott eszközök és tárgyak ezt alátámasztották. Tábornok úr kitért arra is, hogy meghívásának az előadáson túl, azért is van jelentősége, mivel a büntetésvégrehajtás területén is megjelent a fegyveres biztosági őrség, mint szervezet és az elkövetkező években nagyobb arányú létszámfejlesztés várható.

Dr. Győrfi Ágnes klinikai szakpszichológus évek óta meghívott szakértőnk. Számos esetben mutatta be, hogy az emberi magatartás mire képes, ha konfliktushelyzet adódik, illetve belép a stressz az intézkedések során. A megtanult módszerek és taktikák rendkívül fontosak azonban “éles” helyzetben nem mindig, vagy csak korlátozottan működnek.

Éppen ezért szükséges a rendszeres tréning, gyakorlás, a megtörtént szituációk feldolgozására. Számos esetben találkozott különböző fegyveres biztonsági őrségek személyi állományával és a leszűrt tapasztalatok egyértelműen bizonyították, hogy a helyi sajátosságoknak, az ott előforduló eseteknek, az adott munkáltató/kötelezett belső munkakultúrájának az őrséget irányító közvetlen és felsőbb vezetők támogatásának, vagy azok hiánya  nagyban befolyásolja az őrség ez irányú tevékenységét és annak színvonalát.

Androvicz Gábor muzeológus a Rendőrmúzeum részéről érdekes és izgalmas előadást tartott a 111 éves intézmény múltjáról, viszontagságairól és jelenéről. Mobil kiállításukat a rendezvény ideje alatt a jelenlévők megtekinthették, bepillantást nyerve a hazai kiemelt bűnesetek történéseibe. A múzeum bekapcsolódott a múzeumok éjszakája programba is, így ezzel is szélesítve a megismerés lehetőségét.

Az egyesület és a múzeum kapcsolatfelvételének egyik fontos oka az volt, hogy szeretnénk feldolgozni az iparőség, polgári fegyveres őrség és a fegyveres biztonsági őrség történetét, múltját, szerepét és rendszereken átívelő jelentőségét. Továbbá amennyiben lehetősget kapunk, úgy a múzeumok éjszakáján az egyesület gondozásában egy kisebb kiállítással is szívesen megjelennénk, ezzel is növelve tevékenységünk és szerepünk jobb megismertetését a közvélemény elött.

Madaras Csaba a FŐTÁV Zrt. fegyveres biztonsági őrségének parancsnoka elóadásában bemutatta, hogy milyen feladatok hárulnak egy kötelezettre, illetve a parancsnokra, amikor egy új őrséget kell felállítani, azaz más jellegű hasonlata élve egy “zöld mezős beruházást kell elindítani.”

Érdekes és azt gonduljuk mások számára is hasznos, tanulságos beszámoló volt, hogy milyen gondokkal, nehézségekkel kellett/kell megküzdeni addig, míg elérkezik az a nap, amikor az első “éles” szolgálat megkezdődik. Azon túlmenően, hogy ez egy szakmai kihívás, az érintettek egy életre megtanulják, hogy mi a különbség egy működő őrség átvétele és egy újonnan létrehozandó őrség között. Gratulálunk, és örömünkre szolgált, hogy felkérésünket a FŐTÁV Zrt. vezetése támogata, így lehetőség nyílt a bemutatkozásra.

Reskó Péter a Milipol Zrt. képviseletében a korábbi évekhez hasonlóan bemutatta azokat az újdonságokat, melyek megjelentek a hazai rendvédelemben, így azok hozzáférhetővé válnak/válhatnak a fegyveres biztonsági őrségek részére is. Az előadás alatt, illetve az egész napos kiállítás idején láthattuk, és kézzelfogható tapasztalatokat szerezhettünk olyan szakmai szempontból hasznos eszközökről mint a testkamera, a TASER, a modernizált Kalasnyikov gépkarabély, taktikai lámpák, fegyvertokok.

És idén is lehetőség nyílt arra, hogy aki önként vállalta megismerkedhetett a “TASER működésének áldásos hatásával.”A megtapasztalás alapján, bátran kijelenthető, hogy aki bevállalta, az többet nem szeretni találkozni a TASER-rel, mint elszenvedő alany. A Milipol Zrt. a konferenciára ajándékcsomaggal kedveskedett a megjelentek részére, melyben hasznos, praktikus elemlámpa volt.

Az első napot követően este vacsorával és kötetlen programmal folytatódot a konferencia.

Másnap folytattuk a konferenciát…

Szendrei Mónika főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság részéről bemutatta részünkre OLGIT, másnéven az  Országos Légi-és Katasztrófariasztási rendszert. E témakör azért is érdekes és aktuális, mivel a fegyveres biztonsági őrségek a kiemelkedően fontos létesítmények védelmét látják el és a jelenlegi őrzésvédelmi feladatok szempontjából sem ismeretlen a különböző riadók elrendelése, illetve azok módja.

Ebbe beleilleszledik az ismertetett rendszer, mely a bemutatása során jól szemléltette, hogy kik, hogyan, milyen módon rendelik el, és tájékoztatják a lakosságot, illetve az érintett egyéb szervezeteket szükség esetén.  Minden bizonnyal a következő időszakokban is szükség élesz a folyamatosan bővülő információk átadására, így élő kapcsolatot kívánunk kialakítani e főhatóságal.

Hota Péter őrségparancsnok  Nemzeti Kulturális Örökségek Védelmi Nonprofit Kft. őrségének parancsnoka mutatta be a szervezetük működését. Ennek azért is tulajdonítottunk jelentőséget, mivel a közgyüjtemények védelmével kapcsolatban utoljára 2009-ben hallottunk és azóta 10 év telt el. Az elmúlt évek alatt számos válzozáson ment keresztül e szervezet, melyet az előadó szemléletesen mutatott be.

Beszélt a nehézségekről és arról, hogy számos intézkedést kellett bevezetni annak érdekében, hogy javulás induljon el. Örömmel hallhattuk, hogy valódi fejlődés indult meg e területen is és látható jelei vannak a változásnak. Példának említette a fegyverzet cseréjének elindítását, a ruházat cseréjét, az oktatás, képzés rendszeres végzését és a munkakörülmények javulását. A vezetői váltások minden bizonnyal jót tettek a szervezet működésének.

Szabó Lajos nyá. r. alezredes oktatási szakértő a kényszerítőeszközökről tartott előadást, azonban teljesen más megközelítésben, mint ahogy ezt megszoktuk. Mi az a kényszerítő eszköz? Tette fel a kérdést.

Nem arról hallotunk, hogy hány féle eszköz van, azt hogyan kell megfelelően alkalmazni, vagy éppen melyek a megelőző intézkedések. Ez számos helyen le van írva, oktatják és a jogszabályok is tartalmazzák. A felvetés inkább onnan eredt, hogy mitől válik egy eszköz kényszerítőeszközzé és kinek a kezében? Nos ebben a megközelítésben a hallgatóság talán egy újfajta értelmezést is hallhatott, ami természetesen nem változtatta meg a jelenlegi helyzetben használatos kényszerítő eszközök gyakorlati alkalmazásának a lehetőségeit.