Lezajlott a Fegyveres Biztonsági Őrségek VIII. Országos Konferenciája

2015. május 7-8-án került megrendezésre a Fegyveres Biztonsági Őrségek VIII. Országos Konferenciája Balatonföldváron a BM OKF oktatási központjában a Hotel Jogar szállodában. Az idei évben is számos olyan téma került be a programba, mely egyfelől aktuális, másfelől a szakma érdeklődését felkeltette. A két nap alatt 13 előadást hallgattak meg a résztvevők és több esetben valódi szakmai vita alakult ki az adott előadás témáját illetően. Számos kérdés is felmerült, mely továbbgondolást igényel és minden bizonnyal hasznosítható és beépíthető a fegyveres biztonsági őrség napi munkájába. Az első nap az alábbi témák kerültek megtartásra , illetve feldolgozásra.

DSCF6356

Dr. Bérczi László tű. dandártábornok a BM OKF tűzoltósági főfelügyelője a nemrégiben elfogadott és hatályba lépett új Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásairól adott tájékoztatást, kiemelve azokat a legfontosabb részeket, melyek valódi változást hoztak a tűzvédelem szabályozásában. Külön kiemelte azokat a fejezeteket, melyek végrehajtása és folyamatos gondozása kiemelt feladata a vállalati, intézményi tűzvédelmi szakembereknek, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó belső szabályozási rendszernek, vagyis a helyi tűzvédelmi szabályzatok jogszabályi megfelelőségének. Végül átfogó képet kaptunk a hazai tűzvédelem helyzetéről a tűzoltóság napi feladatairól és az együttműködés helyzetéről a BM OKF és a fegyveres biztonsági őrség között.

Dr. Juhász István. tű. dandártábornok a BM OKF Iparbiztonsági főfelügyelő-helyettese a kiberbűnözés veszélyeiről tartott előadást. Ebben a következőket emelte ki a hallgatóság számára. Alulértékeli a kiberbűnözés veszélyeit a magyar vállalatok többsége. A hazai cégek közel kétharmada nem tartja vállalatára nézve kockázatosnak a kiberbűnözést.

A vállalatvezetők döntő többsége nincs tisztában a kiberbűnözésből származó veszélyekkel, alulértékelik annak mértékét. Mivel ez a terület még kevéssé ismert, megelőző lépések is csak elvétve történnek. Ez azért különösen veszélyes, mert az ilyen fajta visszaélések a vállalkozás legértékesebb, illetve a legkönnyebben értékesíthető eszközeihez (szellemi tulajdon, kutatás & fejlesztés, ügyfél- és banki adatok) keresnek jogosulatlan hozzáférést, és sokszor nyernek is. Ezért az informatikai rendszerekbe való behatolás kifejezetten sebezhetővé teszi a cégeket, mely komoly hatással van versenyelőnyükre és üzleti titkaikra egyaránt. Egy „sikeres” célzott számítógépes támadás akár 20 millió forint értékű anyagi kárt is okozhat a kisvállalatok számára. A kiberfenyegetések legveszélyesebb fajtáinak egyike a célzott támadás, amely a kiberbűnözőket jelentős pénzügyi forrásokhoz és bizalmas vállalati információkhoz juttathatja a veszteség jelentős anyagi és eszmei károkat okozhat egy cégnek.A kiberbűnözés magyarországi célpontokat is kiszemel magának, bár idehaza egyelőre nem olyan magas a bűncselekmények száma, mint a fejlettebb országokban. Nálunk ráadásul született megfelelő törvény a kiberbűnözők elleni eljárásra. Más országokkal ellentétben ráadásul stratégiai, jogi és szabályozási szempontból sem állunk rosszul. Ennek ellenére sem lehetünk azonban elbizakodottak, hiszen sok a feltört weboldal, a megfertőzött felhasználó.

DSCF6371

Dr. Bartha Tibor mk. ezredes az NKE tanára előadásában a Taser mint nem halálos fegyverek alkalmazásának lehetőségeiről tartott érdekes előadást.

Az utóbbi évtizedben a nem halálos fegyverek is egyre nagyobb számban megjelentek a haderők fegyvertárába. Ennek ellenére, kijelenthető, hogy a nem halálos fegyvereknek a harctéren, a haderők mindennapi életében történő széles körű elterjedésére valószínűleg még éveket kell várni. Ennek az igazi akadálya valójában nem elsősorban technikai, hanem sokkal inkább etikai és jogi, esetenként gazdasági problémák. A nem halálos fegyverekkel kapcsolatban arra lehetne következtetni, hogy az olyan „humánus” eszközöket, amelyeket úgy és azért fejlesztenek ki, hogy minimalizálják a halálos kimenetelű sérüléseket, valamint a járulékos károkat a környezetben és az anyagi javakban – a jövő fegyvereit látni benne – mindenki támogatni fog. E fegyverek megítélésével kapcsolatban azonban a helyzet sokkal bonyolultabb, mint azt elsőre gondolnánk. A témakört kutató neves szakemberek szerint a jelenben, a történelem során először, a technika képes lenne biztosítani, hogy az emberiség túllépjen az „ölni vagy meghalni” kérdésén. A nem halálos fegyverek olyan új típusú fegyverek, amelyek forradalmasítani tudják a rendfenntartást és a háború természetét.

Mit okozhat? Fontos a készülék szakszerű alkalmazása és figyelni kell a behatási időre is. Nem mindegy tehát, milyen hosszan sokkolják az áldozatot, ennek függvényében különböző hatások érvényesülhetnek: erős fájdalomérzet izom-összehúzódás, átmeneti mozgásképtelenség, egyensúlyvesztés, tájékozódási képesség ideiglenes elvesztése, az agyműködés átmeneti zavara, cselekvésképtelenség, több perces tudatzavar. Az áram károsító hatása Az elektromos áram többféle formában hat szervezetünkre: közvetlen szöveti energiahatás, hőhatás (nagyfokú felmelegedés), elektrolitikus hatás (elenyésző, gyakorlati jelentősége a háztartási áramütések kapcsán nincsen) és a bioelektromos hatás, amely az izom- és idegszövetet károsítja. A bioelektromos hatás az elektromos áram élő szervezetre gyakorolt specifikus hatásának tekinthető, a többit aspecifikus hatásnak nevezzük. Egészséges, higgadt embereken, nyugodt körülmények között a sokkoló hatásosan alkalmazható, annyira rövid ideig tart az impulzus, hogy az nem károsítja a szervezetet. Néhány perc után magához tér a sokkolt személy. Amennyiben rövid idő elteltével megismétlik a sokkolást, bénulásos tünetek alakulhatnak ki. Egyes gyógyszerek és élvezeti szerek (nikotin, koffein, kábítószerek) használata után másképpen reagálhat a sokkolásra a szervezet, szabálytalan szívműködés léphet fel. Hangsúlyozni kell, hogy minden egyes ember másképpen reagál erre a készülékre. Az előadás idő hiányában természetesen nem tudott kitérni teljes részletességgel valamennyi kérdés részletes megvitatására, azonban az biztos, hogy elterjedőben van és szakszerű, jogszerű alkalmazása során humánus eszközként tekinthetünk rá.
n rozsa erzsebet
Dr. Nagyné Rózsa Erzsébet habitált egyetemi docens az NKE részéről a terrorizmus aktuális kérdéseiről, ezen belül is az iszlám állam helyéről, szerepéről és tevékenységéről, valamint az európai térségre gyakorolt hatásairól beszélt. Előadásában bemutatta, hogy az iszlám állam hogyan épül fel, kik lehetnek a tagjai, mely ideológia mentén tevékenykednek, milyen képzést kapnak és melyek alapvető célpontjaik. Számos kérdésben sikerült eloszlatnia bizonyos félreértékeléseket melyek e szervezet tevékenységével kapcsolatosak. Mit kezd vele a világ?
Az iszlám állam ma vonzó választás a nyugati értékekből és a globalizációból kiábrándult fiatalok tömegének. Az Iszlám Állam (ISIS – Islamic State of Iraq and Syria) nevű szervezetet 2014 júniusában kiáltották ki, és ahogyan nevéből is kiderül, célja egy Szíria és Irak területén működő iszlám állam létrehozása. Az előadótól megtudtuk, hogy az ISIS részben a vesztfáliai rendszer keretein belül meghatározott államisági kritériumok ellen harcol. A Közel-Kelet mai határait az 1916-os Sykes-Picot egyezmény osztja fel, így valóban mesterségesen létrehozott országokról és határokról van szó. Szintén fontos kérdés a radikális csoportokkal kapcsolatban, hogy hogyan finanszírozzák működésüket. Az ISIS – a tálibokhoz hasonlóan – egy gazdaságilag jól működő államot hozott létre. Ezt nagyrészt nem állami szereplők támogatásaiból tartják fenn, illetve a virágzó kőolaj-kereskedelemből, hiszem az Iszlám Állam jelentős olajtermelő vidékeket foglalt el. Ma az Európai Unióban 30 millió muszlim él, ezen belül 2-3 ezer fő radikalizálódott és csatlakozott az ISIS táborához az elmúlt időszakban. Így a radikális szervezet létezése európai probléma is.
Hermann Gábor a Fővárosi Önkormányzat  Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szolgálati-igazgatóhelyettese tartott előadást az önkormányzati rendészet helyéről, szerepéről és feladatairól. Átfogó képet kapott a hallgatóság a szervezet felépítéséről és arról, hogy Budapesten milyen feladatokat látnak el. Ezek közül a legfontosabbak a közrend, a köztisztaság, az ebrend és a természetvédelmi őrszolgálattal kapcsolatos feladataik. Külön kiemelte, hogy a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ létét mely 24 órában képes azonnal kapcsolatot teremteni a rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, valamint a közműszolgáltatók ügyeleteivel. A közterületen szolgálatot ellátó közterület-felügyelők tevékenységével kapcsolatban az alábbiakat emelte ki.
A lakosságot leginkább irritáló közterületi jogsértések megelőzése, megakadályozása, megszüntetése. Közterületen, egyenruhás jelenlét biztosításával hozzájárulni a bűnmegelőzéshez, ezáltal az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növeléséhez.A rendvédelmi szervekkel, társhatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve végrehajtott akciókkal, járőrtevékenységgel hozzájárulni a közterületek rendjének fenntartásához, az önkormányzati vagyon védelméhez. A közterületek jogszerű használatának, a közterületeken folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének az ellenőrzése.
 
Lakatos Tibor r. ezredes rendőrségi főtanácsos az ORFK Közrendvédelmi Főosztályának vezetője a fegyveres biztonsági őrségek szakmai felügyeletéről, és az ezzel kapcsolatos feladataikról szólt. Előadásában külön érintette a fegyveres biztonsági őrségek létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos hatósági eljárási módokat, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezetti feladatokat. Tájékoztatást adott az elmúlt időszak ellenőrzésének tapasztalatairól, külön kiemelve a feltárt hiányosságokat is. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a hatósági ellenőrzések végrehajtásának egységessége valamint a fegyveres biztonsági őrségek szakmai felügyeletét ellátó fővárosi és megyei szakreferensek tevékenységének koordinálása a jövőben fontos feladata lesz a szakterületnek. Ennek jegyében támogatásáról biztosította a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesületét arról, hogy valamennyi hasznos kezdeményezésben és javaslatban az ORFK partnerként tekint az egyesületre.
 
Görög Viktor a Fővárosi Vízművek Zrt. biztonsági igazgatója a főváros és az agglomeráció ivóvízellátása védelmének aktuális kérdéseiről tartott előadást. Bemutatta az utóbbi évek változásait és fejlődését, külön kiemelve a biztonsági és a műszaki szakterület együttműködését. Nagy hangsúlyt fektetett előadásában a megelőzésre, ezek műszaki-technikai megvalósításaira a belső és külső biztonsági szervezetek közötti együttműködésre. Szólt az előttük álló feladatokról, illetve bepillantást nyújtott arról a feladatról is, amit a Fővárosi Vízművek végez külföldön, akár legyen szó katasztrófasújtott területekről, akár pedig vízműhálózatok fejlesztéséről, illetve ezzel kapcsolatos támogatásról.