Jogszabály módosítások várhatóak

A Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete tájékoztatja a honlap látogatóit és ezen keresztül a szakmát, hogy a közeljövőben jogszabályi változások várhatóak.

2020. július 01.-től módosul az 1997. CLIX törvény a fegyveres biztonsági őrségek vonatkozásában. A törvényben nem lesznek szignifikáns változások, inkább néhány pontosítás és technikai jellegű változás.

Ami viszont a jelenleg hatályos 27/1998(VI.10.) BM rendeletet (MSZSZ) érinti, abban komolyabb változások várhatóak. A Belügyminisztérium megküldte az érintett véleményező körnek, többek között szakmai egyesületünknek is az Országos Rendőr-főkapitányság által beterjesztett módosítást. Fontos változás lehet, hogy nem a jelenleg hatályos szabályzat módosítása várható, hanem egy új norma, vagyis egy teljesen új szolgálati szabályzat.

Menjünk kicsit vissza a múltba. Szakmai egyesületünk első alkalommal 2014-ben, majd azt követően 2016-ban tett javaslatot az Országos Rendőr-főkapitányságon keresztül a BM felé a szabályzat és a törvény módosítására. Konferenciánkon minden esetben ez téma volt. 2019.-ig gyakorlatilag csak technikai módosítások végrehajtására került sor,érdemben nem változtattak a jogszabályokon. Szakmai egyesületünk folyamatosan jelezte azokat a hiányosságokat, melyek nehezítették az őrségek szakmai tevékenységét. 

2019 második felében az Országos Rendőr-főkapitányság beterjesztette a  törvény és az új szolgálati szabályzat norma tervezetét a BM felé. Ennek eredményeképpen a múlt hónapban megkaptuk mi is véleményezésre a leendő szolgálati szabályzat normaszövegét. A jelenlegi szabályzat elavult, szakmailag sok kívánnivalót hagy maga után.  A szükséges szakmai véleményezést elvégeztük és a BM részére visszaküldtük. Mivel a folyamat nincs lezárva, így érdemi információval egyenlőre nem tudunk szolgálni. A következőkben minden bizonnyal a BM ismét megküldi az érintett szerveknek és nekünk is ismét a norma tervezet szövegét, miután valamennyi e körbe bevont szervezet módosító véleményét összegezték. Annyit el tudunk mondani, hogy az elkészített új szabályzat tervezet szövegében több mint 30 esetben tettünk módosító javaslatokat, illetve pontosításokat és kiegészítéseket annak érdekében, hogy valóban egy korszerű, szakmailag megalapozott, ellentmondásmentes és minden érintett fegyveres biztonsági őrség és kötelezett számára megfelelően alkalmazható szabályrendszer kerüljön kiadásra.

Bízunk abban, hogy a szakmai szervezet javaslatait a tervezet készítői érdemben figyelembe veszik.