Intézkedéstaktikai tréningek folytatása

Korábban már hírt adtunk arról, hogy az Egyesület szervezésében a tagsággal rendelkező őrségek részére folyamatosan intézkedéstaktikai tréningeket szervezünk. E kezdeményezés lényege az volt, hogy az érintett őrségek kijelölt személyi állománya térítésmentesen tudjon részt venni ezeken a gyakorlati foglalkozásokon, aminek anyagi feltételeit az Egyesület pályázatok útján nyert forrásokból biztosítja. Nem titkolt célja az volt, hogy olyan személyek vegyenek részt a foglalkozásokon, akik ezt követően az adott őrségeken belül, mint belső instruktorok foglalkoznak a saját állományukkal, átadva azokat az ismereteket, melyek a napi munkához elengedhetetlenek.

A közelmúltban került sor (november 27. és december 01. között) a legutólsó mfoglalkozásra, mely a korábbi nyár elejei tréningnek volt a II. modulja. Ugyanaz a társaság vett részt, akik korábban is. Ezzel a lehetőséggel többlet tudáshoz jutottak, képesek voltak az első alkalommal megtanult ismereteket tovább fejleszteni, ráépíteni. A tréning többféle ismeretet tartalmazott. Az 5 napos bentlakásos foglalkozásokon a résztvevők elmélyíthették az erőszakmentes kommunikáció alapjait, a különféle, jogszabályban biztosított kényszerítő eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának és használatának ismereteit. Szituációs szerepjátékok alkalmazásával módjuk volt a megtanult ismereteket “tesztelni”, azokat a végrehajtás után elemezni, értékelni. Újdonság és nagy sikere volt az úgynevezett “police medic” ismereteknek, mely egyre inkább elrejedőben van a rendvédelmi szerveknél. A jelenlévők Haengel Bálint instruktor vezetésével ismereteket kaptak arról, hogy az intézkedések során előforduló sérülések, rosszúllétek során mik az alapvető feladatok és eljárások. Vagyis mit kell tenni és különösen fontos, hogy a szakszemélyzet kiérkezését megelőzően, vagy folyamatában milyen információkkal kell ellátni őket annak élrdekében, hogy tudják mire készüljenek.

A lebonyolított tanfolyam ismét bizonyította, hogy szükség van e képzési formákra. A jövőben az Egyesület tovább kívánja folytatni e téren a szervező munkát és a lehetőségek biztosítását a tagsággal rendelkező őrségek állománya részére.