Belügyminiszteri kitüntetés

ORFK szervezetében működő fegyveres biztonsági őrség parancsnoka, Gúth József úr,  a Rendőrség Napja alkalmából belügyminiszteri jutalomban, “Dísztőr emléktárgy” adományban részesült 2020. április 27-én.

Az elismerés indokai a következők voltak

Gúth József 2010-től az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály állományában, a Rendőrség szervezetén belül létrejött fegyveres biztonsági őrségnél (a továbbiakban: őrség) teljesít szolgálatot előbb az őrség parancsnok-helyetteseként, majd 2013-tól az őrség parancsnokaként.

Részt vett a 2010-es évben még 500 fős őrség 2013-ra 1000 fős-re történő bővítésében, majd 2013-tól az őrség parancsnokaként irányította a további fejlesztéseket, így az őri létszám jelenleg közel 2000 főt tesz ki, összesen 226 rendőri objektum őrzését ellátva. Az általa irányított, az ország minden megyéjében szolgálatot ellátó őri állomány fegyelmezetten és sikeresen hajtja végre az őrzésvédelmi feladatait, az őrség szervezetten, végzi munkáját, parancsnoki hivatását folyamatosan kiválóan látja el. Példás vezetői kvalitásai miatt az országos és megyei szinten tevékenykedő helyettesei, egyéb beosztottjai egyaránt tisztelettel tekintenek rá.
Az állománnyal szemben támasztott magas szakmai elvárásokkal sikerült elérnie, hogy az általa irányított őrség komoly elismertségre tett szert az országban működő egyéb őrségek között.
Szolgálati feladatainak hosszú ideje történő kiváló végrehajtásával méltóvá vált arra, hogy a fegyveres biztonsági őrségek tagjai közül első alkalommal ő részesüljön ilyen magas szintű elismerésben.

Az elismeréshez gratulálunk és további sikereket kívánunk!