A fegyveres biztonsági őr munkakör, mint szakképesítés

Hosszú évek után sikerült megteremteni azokat a feltételeket, melyek lehetővé tették, hogy a fegyveres biztonsági őr munkakör (FBŐ), – mely nem összekeverendő a fegyveres vagyonőr munkakörrel – szakmává váljon. Ebben a munkában jelentős szerepet vállalt a Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete, mint kezdeményező és köszönet a támogatásnak, melyet az első pillanattól kezdve a Belügyminisztérium nyújtott számunkra. A folyamatba később bekapcsolódott a Személy és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara. A Kamarával is számos egyeztetés és megbeszélést követően alakultak ki azok a közös gondolatok, melyek ezt a folyamatot elősegítették.

A fegyveres biztonsági őrséről szóló (1997. CLIX.) törvény az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységek, létesítmények és szállítmányok védelmét írja elő. Olyan létesítményi és tevékenységi körről van tehát szó, melynek védelme létfontosságú egy állam életében. És természetesen az sem mindegy, hogy mivel, hogyan és milyen szervezettel végzik ezt.

A fegyveres biztonsági őrségek oktatása, továbbképzése, időszakos vizsgáztatása eddig is megvalósult. A jogszabályok által előírt és megkövetelt rendőrhatósági felügyelet következtében kétévente úgynevezett megújító hatósági vizsgát kellett tennie az állománynak, melynek eredményes végrehajtását követően további kettő évig szolgálatot láthattak el.

Azzal, hogy az új OKJ rendszerébe a fegyveres biztonsági őr munkakör, mint a személy-és vagyonőr ráépüléseként megjelenik, azt gondolom, hogy ez komoly előrelépést jelent. Mire alapozom e véleményem? Nos, a személy és vagyonőri tevékenység már évek óta szakképesítésként jelenik meg a magánbiztonsági ágazatban. Ugyanakkor – amit már több alkalommal és több szakmai fórumon felvetettünk – a fegyveres biztonsági őr (FBŐ) munkakör évtizedeken keresztül gyakorlatilag a „betanított” kategóriába tartozott. Annak ellenére történt mindez mostanáig, hogy a fegyveres biztonsági őrség személyi állománya törvényi felhatalmazás alapján közfeladatot ellátó személynek minősül (szolgálatban), közhatalmi jogosítványokkal rendelkezik, kényszerítő eszközöket alkalmaz és használ, valamint nem elhanyagolandó szempont, hogy nemcsak intézkedési jogosultsága van, hanem kötelezettsége is terheli egyben, melynek elmulasztása adott esetben jogkövetkezményekkel is járhat. És még egy nem elhanyagolható szempont. A lőfegyverhasználat kérdése, mely számunkra nem csak kizárólag a jogos védelmi és végszükségi helyzetben engedi a fegyverhasználatot, hanem a védendő létesítmény, szállítmány és tevékenység elleni jogellenes, jogszabályban meghatározott esetekben is. Ez csak néhány, azonban nagyon fontos szempont ahhoz, hogy érthetővé váljon, miért is gondolom, gondoljuk többen, hogy ilyen „közhatalmi jogosítványok” birtokában illet volna már korábban is szakmává válni. És amikor folyamatosan azt a példát emlegettük, hogy a személy és vagyonőr lényegesen szerényebb jogosítványok mellet is „szakma”, csupán e jelentős ellentmondásra kívántuk a figyelmet felhívni.

Visszatérve a ráépülésre. Ezzel a megoldással megteremtődtek annak a feltételei, hogy e két „rokon” munkakör ténylegesen is a helyére kerüljön. Az elkészített SZvk, mely jóváhagyásra vár, a fegyveres biztonsági őr bemeneteként írja elő a személy és vagyonőr, illetve külön jogszabályban meghatározott azzal egyenértékű végzettség elfogadását. Ez praktikusan azt jelenti, hogy amikor valamennyi feltétel rendeződik és e „rendszer” élesben fog üzemelni, nehezebb lesz fegyveres biztonsági őri munkakörbe bekerülni, mint jelenleg. Ugyancsak az iskolai végzettségre vonatkozó bemeneti előírás is reményeink, javaslatunk szerint változni fog, azaz középiskolai (érettségi) végzettséghez kötődik. Hosszabb távon azonban e szigorításoknak, vagy nevezzük színvonal növekedésnek, megjelennek a kétségtelen előnyei. Iskolázottabb, szakmailag előképzettebb és végül valóban a szakmáját jól értő, jogszerűen, szakszerűen és hatékonyan intézkedni képes fegyveres biztonsági őri állomány nő majd fel.

Addig azonban még sokat kell dolgozni és tenni. Reményeink szerint a jövő évben pont kerülhet a folyamatra és egy új fejezet kezdődhet el a fegyveres biztonsági őrségek életében is.

Szigeti Lajos

Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete Elnök