1997. évi CLIX. törvény módosítása

Tisztelt Kollégák!
2021. december 29.-i hatállyal megjelent az 1997. évi CLIX. törvény módosítása, mely az ORFK FBŐ személyi állományára vonatkozóan tartalmaz előírásokat.
A módosítás két helyen, az 1.§.(7) bekezdés,”Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetében létrehozott és működtetett fegyveres biztonsági őrség az e törvényben meghatározott keretek között támogatja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határrendészeti és határőrizeti feladatainak ellátását.” illetve a törvény
“10/D. § (1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetében létrehozott és működtetett fegyveres biztonsági őrségnél foglalkoztatott fegyveres biztonsági őr az 1. § (7) bekezdése szerinti feladatot kizárólag az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állományú tagjával közösen, annak közvetlen felügyelete és irányítása mellett végezheti, és kizárólag az e törvény szerinti intézkedések megtételre jogosult.”
(2) A fegyveres biztonsági őr az 1. § (7) bekezdése szerinti feladatok ellátása során
a) támogatja a rendőr határrendészeti és határőrizeti feladatainak ellátását,
b) az államhatáron illetéktelenül belépő személyt az ország területén átkísérő rendőr tevékenységét biztosítja,
c) biztosítja az elfogást vagy az előállítást végrehajtó rendőr tevékenységét,
d) közreműködik a rendőr helyszínbiztosításával kapcsolatos feladatainak ellátásában.
Több kérdés is felmerült a megjelent jogszabállyal kapcsolatban, mellyel összefüggésben hozzánk érkeztek kérdések.

Néhány információt megosztanék ezekkel kapcsolatban, talán eloszlatva számos félreértést.
A megjelent módosítás tényszerűen rögzíti, hogy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetében létrehozott és működtetett fegyveres biztonsági őrség az e törvényben meghatározott keretek között támogatja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határrendészeti és határőrizeti feladatainak ellátását. Ez teljesen egyértelműen kimondja, hogy bővülnek az ORFK FBŐ személyi állományának feladatai. Ugyanakkor azt is indokolt megjegyezni, hogy az ORFK FBŐ személyi állományának egy része már korábban is és jelenleg is ellát különböző feladatokat a határok közelében, együttműködve a rendőri állománnyal, következésképpen maga a feladat megjelenése nem új. Ami ebben újszerű feladat, hogy a rendőrjárőrők munkáját támogatva, velük együttműködve vesz részt az FBŐ kijelölt személyi állománya a határrendészeti feladatok ellátásában. Viszont, a jobb eligazodás érdekében néhány lényeges szempont:
Nincs tervben, hogy a jelenleg szolgálatot ellátó személyi állományt (bárhonnan az országból) a határra vezényeljék. Ennek számos logikus és jogszabályi indoka van.
A jelenlegi feladatoktól az állomány elvonásának nincs realitása. Nem lehet egyszerre, egyidőben több helyen feladatot ellátni.
A módosítással érintett feladatokhoz, szükséges a megfelelő humánerőforrás feltételek megteremtése.
Sem jelenleg, sem a jövőben a rendőr részére támogatást nyújtó fegyveres biztonsági őr jogai és kötelezettségei nem változnak, azaz a rendőrjárőr melletti szolgálatellátás esetén is a ránk/rájuk vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek kell megfelelni és azoknak eleget tenni.
Ennyivel tudtam kiegészíteni a felvetéseket. Remélem, hogy érthetó módon sikerül a szükséges üzeneteket eljuttatni. Továbbá javasolom, hogy a területileg illetékes szakmai vezetőjükkel is vegyék fel a kapcsolatot, amennyiben a fenti jogszbály módosítás további részleteivel kapcsolatban kérdéseik merülnének fel.